De NEwTON studie - Neurodegeneratie door traumatisch hersenletsel -

NEurodegeneration: Traumatic brain injury as Origin of the Neuropathology

De NEwTON studie doet onderzoek naar chronische traumatische encefalopathie (CTE). Dit is een hersenziekte die veroorzaakt wordt door herhaaldelijk hoofd-hersenletsel. Deze aandoening komt voor bij mensen die gedurende een lange periode geregeld ‘impact’ op het hoofd hebben gekregen. Denk hierbij aan klappen of stoten tegen het hoofd door sport (gevechtsport, American Football, ijshockey, rugby of voetbal) of door andere activiteiten (bijvoorbeeld mishandeling), maar denk ook aan militairen die veel zijn blootgesteld aan explosies. Mensen met de hersenziekte CTE kunnen langzaam, toenemende klachten hebben van het geheugen, stemming, gedrag of met bewegen. Tot nu toe kan CTE gevonden worden na de dood door hersenweefselonderzoek, maar helaas nog niet tijdens het leven. Met deze studie willen wij mensen met kans op CTE onderzoeken, zodat we meer te weten komen over de klachten en hoe de aandoening verloopt. Ook kijken we of we op hersenscans of in bloed en hersenvocht kenmerken kunnen vinden die de hersenziekte CTE kunnen bevestigen.

Naar wie zijn we op zoek?

Wij zijn op zoek naar deelnemers die in het verleden herhaaldelijk hoofd-hersenletsel hebben opgelopen en nu toenemend problemen ervaren in denkvermogen en/of gedrag om mee te doen aan medisch wetenschappelijk onderzoek.

U bent geschikt om mee te doen aan de NEwTON studie als u:

  • Tussen de 45 en 75 jaar oud bent

EN

  • In het verleden meer dan 6 jaar heeft deelgenomen aan contactsport met herhaaldelijk hoofdimpact, op hoog amateur of professioneel niveau. Denk hierbij aan voetbal (met veelvuldig koppen), gevechtssport, rugby, ijshockey, American Football.

of

  • Door andere oorzaken herhaaldelijk hoofd-hersenletsel opgelopen heeft. Denk hierbij aan militaire dienst, meerdere ongelukken, herhaaldelijke mishandeling.

EN

  • Langer dan 12 maanden toenemende veranderingen ervaren heeft in:
    • cognitie (geheugen, concentratie, planning, taal, oriëntatie) en/of
    • gedrag (verbaal of fysieke agressie, korter lontje)

Wanneer u voldoet aan deze criteria en al een neurologische diagnose heeft (bijvoorbeeld de ziekte van Alzheimer, Parkinson of vasculaire dementie), kunt u ook deelnemen.

Het onderzoek

Wij onderzoeken mensen die een verhoogde kans op CTE hebben. Deelname houdt in dat we uitgebreide onderzoeken doen op onze geheugenpoli. We nemen geheugentesten en vragenlijsten af. Ook doen we een MRI-scan van de hersenen. Deze screening duurt 6 tot 8 uur. Daarna komt u gedurende twee jaar nog twee keer op de geheugenpoli om testen en vragenlijsten te herhalen. Met extra toestemming nemen we ook bloed en hersenvocht af om op te slaan in onze biobank.

Alle gegevens die wij van u opslaan zijn vertrouwelijk en worden geanonimiseerd. Ook in rapporten en publicaties over het onderzoek is uw deelname niet te achterhalen.

Geïnteresseerd?

Voor deelname of nadere informatie kunt u contact opnemen met het NEwTON team via: newton@amsterdamumc.nl. Ook kunt u contact opnemen als u twijfelt of u geschikt bent voor deelname. We nemen uitgebreid de tijd voor uitleg en vragen.

Amsterdam UMC
Deel dit bericht