Organisatie

Commissies Nederlandse Boksbond

Wedstrijden en Evenementen
Voorzitter: Alex van Klooster
Secretaris: Tom de Raad
Lid: Dick Zwiers
Lid: Ilona Lenten
Lid: Rob Schipper
Lid: Joram Schenk Prinsen

Wedstrijdcommissie
Voorzitter: Dick Zwiers
Lid: Peter van der Pas
Lid: John Vergouwe
Lid: Willy van Haaren

Medische commissie
Voorzitter: drs. Ed van Wijk (medical commission EUBC)
Lid: drs. Kim Arts
Lid: drs. Niels Wijne (sportarts)
Lid: Dr. Bas Pijnenburg (profzaken)

Commissie opleidingen
Voorzitter/docent: Rene Braad
Secretaris: Annemarie Satumalay
Lid/docent: John Kenbeek
Lid/docent: Harrie Buitenhuis
Portefeuillehouder: Rob van de Watering

Scheidsrechter/Juryleden Commissie
Voorzitter: Rene Braad
Secretaris/Lid: Lindsay Adams
Lid: Kees vd Sluijs
Portefeuillehouder: Abdillah El Ballouti

Reglementen Commissie
Voorzitter: Pelle Tuinenburg
Lid: Abdillah El Ballouti
Lid: Dick Zwiers

Organisatie Commissie (NBB evenementen)
Event manager: vacature