Wedstrijdsport

Naar voorbeeld van de 'Nationale Aspirantendagen' zoals die tot medio 2006 gedurende ruim 20 jaar met veel succes werden gehouden, zijn nu de 'Nationale Jeugddagen' opnieuw geïntroduceerd.

Om verwarring met de huidige leeftijdsindelingen te vermijden wordt dus niet meer van aspirantenboksen gesproken.

Doel
Bestemd voor de allerjongste boksers (10 t/m 14 jaar), lid van de Boksbond zijnde, om wedstrijdervaring op te doen.

Aantal organisaties
Verspreid over het land 6 à 10 organisaties; organisatie o.l.v. de Boksbond en uitvoer door een erkende vereniging. Deze organisatie uitsluitend op zondagmiddag (of 2e Paasdag of 2e Pinksterdag).

Kosten/baten
Entree en deelname is vrij. Kosten officials en prijzen voor rekening Boksbond.

# Sr/J’s
Maximaal 2 leden van het korps; 1 jureert en 1 arbitreert (en jureert mee). Dit dienen wel korpsleden met ervaring en betrokkenheid bij het jeugdboksen te zijn.

Beoordeling
Technisch boksen; harde stoten zijn uitdrukkelijk verboden.

Uitslag
De uitslag wordt op de startkaart i.c. het startboekje opgenomen, en geregistreerd op het proces verbaal. Alleen een ‘punten’ uitslag is mogelijk.

Bekwaamheid
De kandidaatwedstrijdbokser moet tenminste de 1e graad van de gradueringen hebben om wedstrijden te kunnen boksen.

Toezicht en begeleiding
De organisatie van de Nationale Jeugddagen staat onder toezicht van de W&E en WCO en een DTC-lid.

Voorwaarden organiseren van een nationale jeugddag

  • Organisatie door een erkend bokscentrum met voldoende ruimte voor publiek en een goede boksring.
  • Aanvragen via het bondsbureau; de aanvraag wordt door W&E toegewezen en dan gepubliceerd op de website van de Boksbond in de wedstrijdkalender.
  • Entree is vrij; kosten van 2 leden Sr/J korps, 1 ringarts, wedstrijdadministrateur, timekeeper/speaker en prijzen worden tot maximaal € 500,00 vergoed na ontvangen declaratie.