Bokscentra

Na een proefperiode zijn de ‘Graduatie examens’ terug. Deze werden al in het midden van de 90’er jaren gehouden. Na een grondige ‘revisie’ in 2012 door Eduard van Uffelen, John Kenbeek en Dennis Arts worden deze graduaties, vergelijkbaar met de banden in de judosport, weer opnieuw aangeboden.

Na een proefperiode van ruim zes maanden waarin de nieuwe examens werden aangeboden, is e.e.a. nu formeel. Wat die graduaties, inclusief warming-up, inhouden en hoe de examens worden gehouden, kun je hieronder lezen. Iedere erkende vereniging is vrij om zelf de Graduatie examens te organiseren. Daarnaast is het de bedoeling dat binnen elk district 4 x per jaar door de districtscommissie de examens worden georganiseerd. Hier kunnen leden van alle erkende verenigingen binnen het district aan deel nemen.

De diploma’s en de handschoentjes kun je aanvragen bij het bondsbureau. Je dient hiervoor een lijst van de deelnemers + hun geboortedatum aan te leveren. Het bondsbureau maakt vervolgens de diploma’s en stuurt deze, inclusief de handschoentjes naar je op.

Wanneer, waar en door wie?

  • Wanneer: Maximaal 4 x per jaar
  • Waar: per district
  • Organisatie: Districtscommissie (eventueel i.s.m. een vereniging)
  • Maximaal: Per examen maximaal 30 kandidaten
  • Examencommissie: Twee DTC leden + een trainer van de gastgevende vereniging

Kosten

  • Per kandidaat € 7,50

Download

Onder aan deze pagina kun je het protocol met betrekking tot de procedure van de graduatie examens inclusief de vereisten per kleur handschoen downloaden.

Onderwerp Toelichting
Aanvraag Vereniging vraagt datum aan bij de districtscommissie. De districtscommissie coördineert de ontvangen aanvragen in de regio en stelt een datum (en locatie) vast. De districtscommissie legt de datum en locatie vast bij het bondsbureau middels mail.
Opgeven kandidaten De verenigingen geven aan het bondsbureau de kandidaat deelnemers op; deze dienen al lid te zijn van de Boksbond. Onder opgave van de naam wordt ook opgegeven voor welk diploma betrokkene examen wil doen.
Uiterste datum Opgeven voor gradueringsexamens kan tot uiterlijk 5 werkdagen voor de examendatum. Daarna is de opgave definitief en moet het examengeld altijd worden betaald, ook indien alsnog niet wordt deelgenomen.
Acties bondsbureau 1. Het bondsbureau zorgt voor publicatie van datum en locatie van de examens op de website van de Boksbond en middels mail aan deelnemende verenigingen 2. Deelnemende verenigingen ontvangen per mail een factuur voor het examengeld 3. De diploma’s worden door het bondsbureau vooraf bedrukt met de naam van de deelnemer, alsmede datum en plaats van de examens 4. De voorbedrukte diploma’s worden per post aan de organisatie gestuurd 5. Een lijst van de deelnemers wordt per mail aan de districtscommissie gestuurd.
Examencommissie 1. De examencommissie zorgt er voor dat de door het bondsbureau gezonden lijst met deelnemers wordt ingevuld en geretourneerd 2. De diploma’s worden ondertekend en – indien de kandidaat is geslaagd – na het examen uitgereikt met het bijhorende handschoentje.
Registratie De door de examencommissie ingevulde lijst wordt nadien verwerkt in de leden- of subadministratie.
Graduatie-examens-Boksbond-miv-2020-1.pdf
298,4 KB · Pdf · 11 mrt. 2020