Wedstrijdsport

De Nederlandse Boksbond heeft een overeenkomst met het Instituut Sportrechtspraak (ISR). Dit betekent o.a. dat de leden van de Nederlandse Boksbond zich dienen te houden aan het Dopingreglement van het ISR. Dit reglement kun je onder aan deze pagina downloaden.

Dopinglijst
Je bent als sporter altijd zelf verantwoordelijk voor wat zich in je lichaam bevindt. Het is daarom van belang alle medicijnen en voedingssupplementen vooraf goed te controleren op de aanwezigheid van doping. Of het nu gaat om iets dat door een arts wordt voorgeschreven of om een middel dat bij de drogist wordt gekocht: in beide kunnen dopinggeduide stoffen voorkomen.

Medicijngebruik
Wanneer je om medische redenen medicijnen gebruikt die op de dopinglijst staan, kun je daar een ontheffing voor aanvragen. In Nederland wordt dit een dispensatie genoemd, in het buitenland wordt vaak de term Therapeutic Use Exemption (TUE) gebruikt. Kom je dus in aanmerking voor dopingcontroles, kijk dan op dispensatiebijlage dopingautoriteit waar je de dispensatie dient te regelen.

Whereabouts
Sporters die behoren tot de zogenaamde nationale Testing Pool moeten hun whereabouts aanleveren bij de Dopingautoriteit. Tot deze Testing Pool behoren onder andere sporters met een A-, B- en HP-status van NOC*NSF. Of een sporter lid is van deze Testing Pool en vanaf wanneer de sporter zijn of haar whereabouts moet aanleveren wordt officieel bekend gemaakt middels een brief van de Dopingautoriteit.

Doping in je vitaminepil
Voedingssupplementen kunnen vervuild zijn met doping. Hierdoor loop je onbewust het risico positief testen bij een dopingcontrole. Om de kans op zo’n onbedoelde positieve dopingcontrole te minimaliseren, is het Nederlands Zekerheidssysteem Voedingssupplementen Topsport (NZVT)ontwikkeld. Gebruik alleen NZVT-goedgekeurde voedingssupplementen, dan hou je het risico op een positieve controle zo klein mogelijk.

Dopingcontrole
Zorg dat je op de hoogte bent van de rechten en plichten tijdens een dopingcontrole. Hierdoor kom je nooit voor verrassingen te staan. Heb je nog nooit een dopingcontrole ondergaan? Bekijk dan de online video. Hierin wordt stap voor stap uitgelegd hoe een door de Dopingautoriteit uitgevoerde dopingcontrole verloopt.

Drugs
Drugs zoals cannabis, XTC en cocaïne zijn alleen binnen wedstrijdverband verboden. Buiten wedstrijdverband zijn ze dus toegestaan. Maar let wel op! Cannabis is bijvoorbeeld enkele weken tot maanden na gebruik nog te vinden in je urine. En als het bij een dopingcontrole binnen wedstrijdverband nog wordt aangetroffen, dan test je positief!

Overige belangrijke zaken
Wil je meer informatie over bijvoorbeeld de rechten en plichten van minderjarigen of het begeleidend personeel. Bekijk dan de website van de Dopingautoriteit en zie onder andere de volgende documenten:

Voedingssupplementen:
https://www.dopingautoriteit.nl/magdit/voedingssupplementen

Dopingcontrole:
https://www.dopingautoriteit.nl/dopingcontroles/Dopingcontroles-overzicht

Drugs:
https://www.dopingautoriteit.nl/magdit/drugs

Begeleidend Personeel:
https://www.dopingautoriteit.nl/juridisch/geschorst-begeleidend-personeel

Dopinglijst:
www.dopingautoriteit.nl/dopinglijst

Zekerheidssysteem voedingssupplenten
Nederlands Zekerheidssysteem Voedingssupplementen Topsport (NZVT)

Wherabouts
www.dopingautoriteit.nl/whereaboutsbijlage

Vragen?
Lees de tips over doping: www.dopingautoriteit.nl/tips.
Heb je na het lezen van de bovenstaande informatie nog vragen, mail dan naar: dopingvragen@dopingautoriteit.nl. Mails worden binnen één werkdag beantwoord.

Meer info:
Voorlichter Topsport
Dopingautoriteit
Postbus 5000
2900 EA Capelle aan den IJssel

Tel: (010) 20 101 58
Fax: 010 – 20 101 59

www.dopingautoriteit.nl

Download

Nationaal-Dopingreglement-2016.pdf
636,8 kB · Pdf · 01 mrt. 2019