Organisatie

Op deze pagina vind je het rooster van het aan- en aftreden van de bestuursleden van de Nederlandse Boksbond.

Conform artikel 9 lid lid 7 juncto artikel 3 lid 5 van de statuten heeft een bestuurder zitting voor de duur van 3 jaar. Blijkens artikel 3 lid 5 kan een bestuurder aan het einde van de eerste benoemingsduur aansluitend tweemaal voor eenzelfde periode van drie jaren worden benoemd indien men zich herkiesbaar stelt. Na ommekomst van deze derde periode is de betrokkene eerst weer in dezelfde functie benoembaar nadat hij gedurende drie jaren die functie niet heeft vervuld. Deze bepalingen zijn in overeenstemming met de Code Goed Sportbestuur.

De bestuursleden worden benoemd door de algemene ledenvergadering (ALV). Vanaf de formele benoeming door de ALV, in ofwel de voorjaars of najaars ledenvergadering. Indien kandidaat-bestuursleden ergens voorafgaand een ALV de functie uitoefenen dan heeft dat geen invloed op het rooster van aftreden, immers de formele benoeming door de ALV is leidend, want dat gaat pas tellen van het moment van formele benoeming in een ALV.

Rooster van aan en aftreden december 2023