Opleidingen

De bokssport ondergaat voortdurend veranderingen. Sporttechnische inzichten en trainingsmethodieken veranderen, maar ook de reglementen. Daarom is het belangrijk dat gecertificeerde trainers periodiek via applicatiecursussen op het gebied van trainingen en wedstrijdbegeleiding worden bijgeschoold. Iedere technisch licentiehouder blijft zo op de hoogte van de nieuwste inzichten en kan deze direct weer in de praktijk toepassen.

Trainers, scheidsrechters en juryleden met een ‘technische’ licentie zijn vanaf 2020 verplicht om jaarlijks één applicatiecursus te volgen. Wanneer een applicatiecursus met goed gevolg wordt voltooid, blijft de licentie geldig.

Onderwerpen applicatiecursussen
Het onderwerp van een applicatiecursus varieert en kan gaan over trainingsmethoden, resultaatmetingen, regelgeving en arbitrage. Het onderwerp wordt indien mogelijk al bij de jaarplanning vermeld en anders bij de aankondiging van een applicatiedag.

De applicatiecursussen hebben betrekking op de volgende technische licenties:

  • Licentie Trainer/Coach NBB (opleidingen die voor 2006 werden voltooid)
  • Licentie KSS1 (opleidingen voor 2006)
  • Licentie KSS2 (opleidingen na 2006)
  • Licentie KSS3
  • Licentie Scheidsrechter/Jurylid (opleidingen die voor 2006 werden voltooid)
  • Licentie Scheidsrechter of Jurylid (na 2006)
  • Licentie Timekeeper/Wedstrijdadministrateur/Operator

Een licentiehouder ontvangt jaarlijks automatisch een oproep vanuit de Boksbond voor deelname aan een (verplichte) applicatie.
In de oproep staat vermeld hoe je je kunt aanmelden. Wil je zelf al eerder aan een applicatiecursus of bijscholing deelnemen? Dat kan natuurlijk altijd. Aanmelden kan dan via info@boksen.nl