Wedstrijdsport

Internationaal boksen
Wanneer een bokser aan wedstrijden in het buitenland wil deelnemen, dan is het belangrijk om aan de regelgeving te voldoen. Op deze pagina vind je alle informatie over die regelgeving. Deze regelgeving is zowel van belang voor de boksers die internationaal boksen als ook voor de verantwoordelijke coaches van het bokscentrum.

Er zijn landen die niet naar papieren vragen. Desondanks is de afspraak dat altijd een PV (Proces Verbaal) en een medisch PV ingevuld worden i.v.m. het vastleggen van de wedstrijdgegevens door de NBB. Zorg hier dus voor!

Het aanvraagformulier voor deelname aan wedstrijden in het buitenland kun je onderaan deze pagina downloaden. De aanvraag dient tenminste 14 werkdagen vóór de wedstrijddag bij het bondsbureau te worden ingediend.

Regelgeving

  1. Er dient altijd een aanvraag ingediend te worden bij de Boksbond wanneer men wil deelnemen aan wedstrijden in het buitenland. Na goedkeuring van de aanvraag ontvangt de vereniging een set wedstrijdpapieren bestaande uit Verlofbewijs Buitenland, Medisch Proces Verbaal en een Proces Verbaal.
  2. De vereniging/coach draagt er zorg voor deze verlofpapieren mee te nemen naar het buitenland en de vergunning af te geven aan de organisatie aldaar. Hij checkt vooraf ook of de deelnemers NBB lid zijn en over geldige startboekjes beschikken met jaarkeuring.
  3. De verantwoordelijke coach draagt zorg dat het Medisch Proces Verbaal Buitenland wordt afgegeven aan de ringarts en neemt dat na de wedstrijd weer ingevuld en ondertekend in.
  4. De verantwoordelijke coach draagt zorg voor de invulling van de wedstrijd resultaten van de deelnemers ( inclusief de NBB lidmaatschap- en club nummers) op het NBB Proces Verbaal Buitenland, en stuurt dit na thuiskomst samen met het ingevulde Medisch Proces Verbaal naar het bondsbureau.
  5. Uitzondering 1: Internationale toernooien, interlands, NRW Liga wedstrijden van het Windmill team en WSB wedstrijden waarvoor door de NBB wordt ingeschreven. Hiervan loopt de aanvraag centraal en zorgt de teamleider voor de invulling van de hem toegezonden wedstrijddocumenten.
  6. Uitzondering 2: 1e Duitse Bundesliga, hiervoor verstrekt de Boksbond een vergunning voor een heel seizoen waarvoor het buitenlandse team aan de Boksbond een vergoeding verschuldigd is voor de vrijgave van de Nederlandse boksers.

Bij vragen, neem contact op met je districtbestuurder of het bondsbureau.

Download

Aanvraagformulier-buitenlandse-wedstrijd-NBB.pdf
335,7 KB · Pdf · 30 apr. 2024
Aanvraagformulier-buitenlandse-wedstrijd-NBB-wordversie.docx
486,8 KB · Word · 30 apr. 2024
Download alle bestanden
Zip