Organisatie

Dagelijks bestuur Nederlandse Boksbond

Boris van der Vorst

Boris van der Vorst

Voorzitter, Verantwoordelijk voor internationale zaken

Jeroen van den Berg

Jeroen van den Berg

Penningmeester / Vice-voorzitter, Verantwoordelijk voor alle financiële zaken, interne organisatie en bondsbureau (ledenbelangen) en topsport

Len Huard

Len Huard

Secretaris, Verantwoordelijk voor reglementen, scheidsrechters- en W&E-commissie

Saskia Aben

Saskia Aben

Bestuurslid algemeen, Verantwoordelijk voor opleidingen, dames boksen en medische commissie

Linda Ooms

Linda Ooms

Bestuurslid algemeen, Verantwoordelijk voor breedtesport (waaronder met name jeugd) en atletencommissie

John Bersch

John Bersch

Bestuurslid algemeen, Verantwoordelijk voor promotie/perszaken en sponsorcommissie

Directie Nederlandse Boksbond (vacant)