Organisatie

Over de Nederlandse Boksbond

De Nederlandse Boksbond (NBB) is een non-profitorganisatie die optreedt als het overkoepelend orgaan van de bokssport in Nederland. Dat doet de Boksbond op topsport- en breedtesportniveau. Als lid van het NOC*NSF werkt de NBB het samen aan het op topniveau brengen van Nederlandse boksers voor de Olympische Spelen. De bond telt inmiddels meer dan 100 erkende boksscholen en groeit naar ruim 10.000 geregistreerde leden.

De Nederlandse Boksbond is opgericht op 8 februari 1911 door de Hagenaar P.M.C. Toepoel, de eerste lichtmiddengewicht kampioen van Nederland. Twee jaar later organiseerde de Boksbond de eerste officiële Nederlandse Kampioenschappen in de Haagse Dierentuinzaal en in de tweede helft van dezelfde eeuw werd het boksen verder geprofessionaliseerd door de Boksbond en het NOC*NSF. In 2011 organiseerde de Nederlandse Boksbond voor het eerst een Europees Kampioenschap.

Het bondsbestuur bestaat uit het dagelijkse bestuur, overige bestuursleden en personeel (zie bestuur en organogram). Dit zijn op de Algemeen Directeur na allemaal vrijwilligers. Het hoofdbestuur bestaat uit een voorzitter, een vicevoorzitter, een secretaris, een penningsmeester en drie bestuursleden. De voorzitters van de districtsbesturen vormen samen met de leden van het hoofdbestuur het dagelijks bestuur.

Eenmaal per jaar vindt de algemene ledenvergadering plaats. Daarin worden de beleidsplannen van het bondsbestuur voor de komende jaren bekendgemaakt. Leden van de Boksbond kunnen tijdens de vergadering invloed uitoefenen op deze plannen en bepalen of het beleid wordt uitgevoerd. Afgevaardigden van erkende bokscentra kunnen deelnemen aan een van de zeven commissies: wedstrijden en elementen, wedstrijdcommissie, medische commissie, commissie opleidingen, scheidsrechter/juryleden commissie, reglementen commissie en organisatie commissie.

De Boksbond biedt opleidingen tot bokstrainer en –instructeur en tot scheidsrechter of jurylid aan. Daarnaast worden opleidingen aangeboden om fitness en personal trainers op te leiden tot boksinstructeur.

Andere activiteiten die de NBB verzorgt zijn de regionale en nationale kampioenschappen en business boksen evenementen, gericht op het bedrijfsleven. Via de bond worden juryleden, ringartsen en scheidsrechters ingezet bij alle officieel erkende bokswedstrijden.

Het kantoor van de bond is gevestigd op Koninginnegracht 8, 2514 AA in De Haag.