Wedstrijdsport

Wil je in Nederland een boksevenement of boksgala organiseren, dan dien je hiervoor een aanvraag in te dienen. Het formulier voor deze aanvraag kun je onder aan deze pagina downloaden. Mocht je aanvullende vragen hebben, neem dan contact op met je districtbestuurder of het bondsbureau.

Hier vind je de procedure voor het organiseren van door de NBB erkende bokswedstrijden in Nederland. Deze procedure staat ook vermeld in het Algemeen Wedstrijdreglement van de Nederlandse Boksbond. Dit reglement kun je onder aan deze pagina als PDF bestand downloaden.

Algemene procedure bij aanvragen/organiseren van wedstrijden

  1. Organisatoren van wedstrijden en/of demonstraties, als genoemd in artikel 2 van het wedstrijdreglement, mogen zonder schriftelijke toestemming van het Bondsbestuur geen andere takken van sport aan hun programma toevoegen.
  2. Wedstrijden en/of demonstraties mogen alleen plaatsvinden indien daarvoor door of namens het Bondsbestuur een verlofbewijs is afgegeven.
  3. Een verlofbewijs wordt, namens het Bondsbestuur door het bondsbureau, verstrekt aan de aanvrager van de organisatie. Dit verlofbewijs dient desgewenst aan elke bondsofficial, de plaatselijke overheid of een vertegenwoordiger van de buitenlandse bond te worden getoond. Het verstrekte verlofbewijs behoeft niet te worden geretourneerd aan het bondsbureau.
  4. Een verlofbewijs voor een organisatie van nationale wedstrijden wordt aangevraagd bij het Bondsbestuur. Toestemming wordt echter alleen verleend indien de aanvraag ook past binnen de wedstrijden jaarkalender van de Boksbond.
  5. Het beoordelen en goedkeuren van alle wedstrijdaanvragen in binnen en/of buitenland geschiedt door het bondsbureau.
  6. Bij de organisatie van evenementen door een organisator, welke niet is aangesloten bij en/of erkend is door de Boksbond, zijn boksleden niet gerechtigd de bokssport uit te oefenen, tenzij voor de deelname een schriftelijke toestemming is afgegeven door het bondsbestuur.
  7. Vanaf de aanvangsdatum van voorronden tot en met de finaledatum van een Nederlands Kampioenschap geldt een organisatieverbod voor heel Nederland. Indien een organisator of een bokser hier een vrijstelling voor wil, moet hiervoor een schriftelijk verzoek bij het Bondsbestuur worden ingediend door de organisator of bokscentrum van de bokser.

Downloads

De benodigde proces verbaal documenten (medisch en WA) zijn hieronder te downloaden. Het verlofbewijs en wedstrijdnummer worden via het Bondcenter per mail toegestuurd.

Aanmeldformulier-wedstrijdorganisatie.doc
114,2 kB · Word · 13 jun. 2019
Boksbond-Wedstrijdreglementen_2019.pdf
588,3 kB · Pdf · 13 jun. 2019
Medisch-Proces-Verbaal-binnenland.docx
575,7 kB · Word · 19 jun. 2019
Proces-Verbaal.docx
53,7 kB · Word · 08 aug. 2019