Bokscentra

Aanvragen NBB erkenning

In Nederland zijn inmiddels ruim 110 door de Nederlandse Boksbond erkende bokscentra (boksverenigingen en boksscholen). Met deze erkenning laten deze bokscentra zien over door de Boksbond opgeleide en gekwalificeerde trainers te beschikken en hun leden een veilig en verantwoord sportklimaat te bieden. Bokscentra met een KSS3 gekwalificeerde trainer(s) kunnen bovendien vanuit hun club aan de wedstrijdsport deelnemen.

Wil je ook een erkend bokscentrum worden? Bekijk dan de voorwaarden en meld je bokscentrum aan. Dat kan direct via de website. Je kunt het formulier ook downloaden, invullen en mailen.

Wat biedt het lidmaatschap van de Boksbond?

De Boksbond is de enige bij het NOC*NSF aangesloten organisatie die de belangen van de bokssport in Nederland behartigt. De Boksbond is ook aangesloten bij de internationale koepelorganisaties. Als kleine maar dynamische organisatie worden veel activiteiten ontplooid en ontwikkeld ten dienste van de bokssport.

Leden van een door de Boksbond erkend bokscentrum kunnen deelnemen aan al bestaande en nieuwe activiteiten van de Boksbond, zoals;

 • Wedstrijden in binnen- en buitenland;
 • Mogelijkheid tot verdere ontplooiing van wedstrijdboksers via het talentprogramma en de nationale amateurselecties;
 • “Gradueringexamens” voor recreanten;
 • Eigen en erkende opleidingen voor trainers en scheidsrechters;
 • Programma’s voor jeugd & junioren, “schoolboksen” en Nationale Jeugddagen;
 • Leden van de Boksbond ontvangen maandelijks via de mail de nieuwsbrief;
 • Een jaarlijkse landelijke "Open dag" (kennismaken met de bokssport bij de bij de Boksbond aangesloten bokscentra);
 • Sparringsdagen (voor hen die al lid zijn van de Boksbond en overwegen om wedstrijden te gaan boksen; zij kunnen op deze wijze een voorproefje krijgen van de wedstrijdsport);
 • Veteranenboksen (in ontwikkeling);
 • White collar boxing / business boksen, et cetera;
 • Prominente vermelding van de club op de website van de Boksbond;
 • Het VSK keurmerk voor bokscentra.

Wat kost het lidmaatschap voor een bokscentrum?

Elk erkend bokscentrum betaalt jaarlijks een vast bedrag contributie. Daarnaast wordt licentiegeld betaald door de licentiehouders zoals de trainer, wedstrijdbokser en scheidsrechter/jurylid. De jaarcontributie voor een bokscentrum bedraagt € 700,00 per kalenderjaar. Dat bedrag kan desgewenst in twee termijnen worden betaald. Een nieuw bokscentrum ontvangt 50% korting in het 1e jaar (jaar van toetreding).

Het bokscentrum ontvangt jaarlijks een factuur voor de jaarcontributie en de licentiegelden van de bij het bokscentrum geregistreerde licentiehouders.

De bij de Boksbond ingeschreven leden van het bokscentrum betalen geen contributie. Via de online ledenadministratie kan elk bokscentrum de eigen ledenadministratie bijhouden.

Bondsleden zijn essentieel

Het lidmaatschap van de Boksbond is voor leden van aangesloten bokscentra gratis. Voor de uitvoering van alle activiteiten is het van groot belang dat de Boksbond veel geregistreerde leden heeft i.v.m. de daaraan verbonden subsidies. Geef dus alle leden op. Het kost het bokscentrum en de leden immers niets!

Eisen voor erkenning en lidmaatschap bokscentrum

Het bokscentrum moet beschikken over tenminste één door de Boksbond gediplomeerde Trainer/Coach met een geldige licentie;

 1. Het bokscentrum is ingeschreven in de Kamer van Koophandel;
 2. Het bokscentrum heeft een reglement dat niet in strijd mag zijn met de statuten en reglementen van de Boksbond;
 3. Binnen een maand na het verlenen van erkenning dienen de leden van het bokscentrum bij het bondcenter te zijn ingeschreven;

De aanvraag en te verlenen erkenning geldt voor het in de aanvraag vermelde adres/locatie van het bokscentrum en is niet van toepassing op andere vestigingen onder dezelfde naam, tenzij vooraf uitdrukkelijk is overeengekomen.

Aanvraag voor erkenning en lidmaatschap van de Boksbond

De aanvraag kan direct via de website worden gedaan. Let wel op dat je de hieronder genoemde documenten upload.

 1. Bijgaande vragenlijst is volledig ingevuld (de informatie dient mede voor vermelding op de website van de Boksbond).
 2. Een verklaring van de Trainer/Coach dat hij/zij de trainingen leidt en wedstrijdboksers begeleidt bij officiële wedstrijden.
 3. Een uittreksel van de Kamer van Koophandel (maximaal twee maanden oud).

Liever het formulier schriftelijk invullen en mailen? Dat kan. Download dan het aanvraagformulier erkend bokscentrum en mail het met alle benodigde documenten naar info@boksen.nl.

Na ontvangst van alle hiervoor genoemde documenten wordt de aanvraag in behandeling genomen door het bestuur van de Boksbond. De aanvrager ontvangt binnen zeven werkdagen bericht.

Download

Vragenlijst-erkend-bokscentrum-2019.f1554649645.docx
959,6 kB · Word · 07 apr. 2019

Aanvraag NBB Erkend Bokscentrum

Algemene gegevens van het bokscentrum
Secretariaat en contactpersoon
Voorzieningen in het bokscentrum
Zijn er douches?
Beschikt u over een ruimte voor fitness training?
Heeft u voorzieningen voor damesboksen? (kleedkamer, ...)
Overige informatie
Financiële administratie/penningmeester
Moeten de facturen naar het secretariaat gestuurd worden of naar een ander adres?
Naam en licentienummer van de hoofdtrainer
Aanvullende informatie
Hier kan u eventueel aanvullende informatie over de club vermelden.
Uw logo kan u hier bijvoegen