Bokscentra

Erkenning nieuw bokscentrum* i.c. sportschool* als lid van de Boksbond

* Boksverenigingen, boksclubs en sportscholen worden benoemd als "bokscentrum".

De Nederlandse Boksbond kent twee typen bokscentra:

 • Breedtesport bokscentra: Bokscentra met alleen recreatief boksen
 • Bokscentra met wedstrijd- en recreatief boksen

Trainer/coaches met een KSS3 licentie kunnen het bokscentrum inschrijven als bokscentrum met wedstrijd- en recreatief boksen.
Assistent trainer/coaches met KSS2 licentie kunnen hun bokscentrum alleen als breedtesportcentrum aanmelden.

Wat biedt het lidmaatschap van de Boksbond?

De Boksbond is de enige bij het NOC*NSF aangesloten organisatie die de belangen van de bokssport in Nederland behartigt. De Boksbond is ook aangesloten bij de internationale koepelorganisaties.

Als kleine maar dynamische organisatie worden veel activiteiten ontplooid en ontwikkeld ten dienste van de bokssport. Leden van een door de Boksbond erkend bokscentrum kunnen deelnemen aan al bestaande en nieuwe activiteiten van de Boksbond, zoals;

 • Wedstrijden in binnen- en buitenland;
 • Mogelijkheid tot verdere ontplooiing van wedstrijdboksers via het talentprogramma en de nationale amateurselecties;
 • “Gradueringexamens” voor recreanten;
 • Eigen en erkende opleidingen voor trainers en scheidsrechters;
 • Programma’s voor jeugd & junioren, “schoolboksen” en Nationale Jeugddagen;
 • Leden van de Boksbond ontvangen maandelijks via de mail de nieuwsbrief;
 • Een jaarlijkse landelijke "Open dag" (kennismaken met de bokssport bij de bij de Boksbond aangesloten bokscentra);
 • Sparringsdagen (voor hen die al lid zijn van de Boksbond en overwegen om wedstrijden te gaan boksen; zij kunnen op deze wijze een voorproefje krijgen van de wedstrijdsport);
 • Veteranenboksen (in ontwikkeling);
 • White collar boxing / business boksen, et cetera;
 • Prominente vermelding van de club op de website van de Boksbond;
 • Het VSK keurmerk voor bokscentra.

Bondsleden zijn essentieel

Het lidmaatschap van de Boksbond is voor leden van aangesloten bokscentra gratis. Voor de uitvoering van alle activiteiten is het van groot belang dat de Boksbond veel geregistreerde leden heeft i.v.m. de daaraan verbonden subsidies. Geef dus zoveel mogelijk 'recreantleden' op; het kost u en uw leden immers niets!

Wat kost het lidmaatschap voor een bokscentrum?

Het bokscentrum betaalt jaarlijks een vast bedrag contributie; de bij de Boksbond ingeschreven leden van het bokscentrum betalen geen contributie. Wel wordt licentiegeld betaald door de licentiehouders zoals de trainer, wedstrijdbokser en scheidsrechter/jurylid.

Het bokscentrum ontvangt jaarlijks een factuur voor de jaarcontributie en de licentiegelden van de bij het bokscentrum geregistreerde licentiehouders. Via de online ledenadministratie kan elk bokscentrum de eigen ledenadministratie bijhouden. De jaarcontributie voor het bokscentrum bedraagt € 700,00 per kalenderjaar; dat bedrag kan desgewenst in twee termijnen worden betaald.

Een nieuw bokscentrum ontvangt 50% korting in het 1e jaar (jaar van toetreding). Een licentie wedstrijdbokser bedraagt € 60,- (wedstrijdlicentie Elite vanaf 19 jaar) of € 40,- (wedstrijdlicentie Jeugd t/m 18 jaar) per kalenderjaar.

Eisen voor de lidmaatschap van de Boksbond

 1. Het bokscentrum moet beschikken over tenminste één door de Boksbond gediplomeerde assistent Trainer/Coach of een Trainer/Coach met een geldige licentie.
 2. Het bokscentrum is ingeschreven in de Kamer van Koophandel.
 3. Het bokscentrum heeft een reglement dat niet in strijd mag zijn met de statuten en reglementen van de Boksbond.
 4. Het bokscentrum dient te beschikken over tenminste 1 douche. Indien dit niet aanwezig is, dienen de leden van het bokscentrum schriftelijk te verklaren dat zij akkoord gaan met het ontbreken van douches.
 5. Binnen een maand na het verlenen van erkenning zijn minimaal tien bondsleden ingeschreven.
 6. De aanvraag en te verlenen erkenning geldt voor het in de aanvraag vermelde adres/locatie van het bokscentrum en is niet van toepassing op andere vestigingen onder dezelfde naam, tenzij vooraf uitdrukkelijk is overeengekomen.

Aanvraag voor lidmaatschap van de Boksbond.

De aanvraag met hieronder genoemde documenten kan per e-mail (info@boksen.nl) worden ingediend.

 1. Bijgaande vragenlijst is volledig ingevuld (de informatie dient mede voor vermelding op de website van de Boksbond).In geval van Bokscentra met wedstrijd- en recreatief boksen
 2. In het geval van een aanvraag voor een bokscentrum met wedstrijd- en recreatief boksen: een verklaring van de Trainer/Coach dat hij/zij de trainingen leidt en wedstrijdboksers begeleidt bij officiële wedstrijden.
 3. Een uittreksel van de Kamer van Koophandel (maximaal twee maanden oud).
 4. Ledenlijst van leden die als lid van de Boksbond worden ingeschreven; daarvoor kan een Excel lijst worden gebruikt indien nog geen inlogcode is verstrekt.
 5. Een verzoek van het dagelijks bestuur (voorzitter, secretaris en penningmeester) van het bokscentrum i.c. eigenaar/directeur van de sportschool om als lid tot de Boksbond te worden toegelaten met vermelding van de datum per wanneer.

Na ontvangst van alle hiervoor genoemde documenten wordt de aanvraag in behandeling genomen door het bestuur van de Boksbond.

De aanvrager ontvangt binnen zeven werkdagen bericht.

Aanmeldformulier-bokscentrum.pdf
346,6 KB · Pdf · 30 apr. 2024

Aanvraag NBB Erkend Bokscentrum

Algemene gegevens van het bokscentrum
Secretariaat en contactpersoon
Voorzieningen in het bokscentrum
Zijn er douches?
Beschikt u over een ruimte voor fitness training?
Heeft u voorzieningen voor damesboksen? (kleedkamer, ...)
Overige informatie
Financiële administratie/penningmeester
Moeten de facturen naar het secretariaat gestuurd worden of naar een ander adres?
Naam en licentienummer van de hoofdtrainer
Aanvullende informatie
Hier kan u eventueel aanvullende informatie over de club vermelden.
Uw logo kan u hier bijvoegen