Organisatie

De laatste ALV vond plaats op woensdag 20 december 2023 in Cultuur- & Vergadercentrum H.F. Witte, Henri Dunantplein 4, 3731 CL De Bilt.


DE AGENDAPUNTEN VAN DE VERGADERING:

 1. Opening door de voorzitter
  1. Vaststellen agenda
  2. Ingekomen stukken
  3. Herdenking overleden leden
  4. Benoeming leden
   1. Erelid Dick Zwiers
   2. Erelid John Kenbeek
 2. Vaststellen notulen ALV van 17 juni 2023
 3. Vaststellen nieuw algemeen reglement NBB
 4. Goedkeuren contributies 2024
 5. Goedkeuren beleidsplan en begroting 2024
 6. Internationale ontwikkelingen (lidmaatschap World Boxing)
 7. Vacatures en benoemingen Bondsbestuur
  1. Benoeming bestuursleden:
   1. Rob van de Watering (penningmeester)
   2. Brayn van Russel (bestuurslid) i. Bestuursleden
    ii. Commissieleden
  2. Openstaande vacatures;
   1. Bestuursleden
   2. Commissieleden
 8. Topsportprogramma / TeamNL
 9. Verkiezing voorzitter
 10. Rondvraag
 11. Sluiting

Hieronder kunt u de concept notulen van deze vergadering downloaden. Ook kunt u hier de verschillende vergaderstukken terugvinden.

Concept-notulen-van-de-algemene-ledenvergadering-20-12-2023.pdf
1,1 MB · Pdf · 24 jan. 2024
Begroting-2024-details.pdf
89,8 KB · Pdf · 07 dec. 2023
Begroting-2024.pdf
70,8 KB · Pdf · 07 dec. 2023
Contributie-en-licentiegelden-2024.pdf
230,8 KB · Pdf · 07 dec. 2023
Huishoudelijk-Reglement-Boksbond-2023.pdf
487,3 KB · Pdf · 13 dec. 2023
Jaarplan-2024-NBB.pdf
308,2 KB · Pdf · 19 dec. 2023
Download alle bestanden
Zip