Organisatie

De laatste ALV vond plaats op zaterdag 1 juni 2024 om 13:00 uur in Cultuur- & Vergadercentrum H.F. Witte, Henri Dunantplein 4, 3731 CL De Bilt.

We willen alle aanwezigen danken voor hun aanwezigheid en bijdragen aan de discussies. De concept notulen en de presentatie van de ALV zijn onderaan deze pagina te downloaden.

Samenvatting van de ALV

Er zijn verschillende actiepunten uit de ALV voortgekomen waarbij met name de richtlijnen voor het jeugdboksen nog erg leeft en aandacht verdient.

Er was helaas onvoldoende tijd voor de presentatie over het talenten- en topsportbeleid, onze excuses hiervoor. Er wordt een nieuwe sessie gepland waar wij trainer/coaches en wedstrijdboksers voor zullen uitnodigen.

Het voorstel voor een nieuw contributiesysteem viel in goede aarde. In een notendop: iedereen moet naar een persoonlijk lidmaatschap bij de NBB en de clubs ontvangen een kick back fee. Deze wijziging is noodzakelijk.

Het afschaffen van de contante betalingen aan officials per 2025 en daarmee samenhangend de verhoging van de vergoedingen en kosten voor organiseren en de clubcontributie werden ook begrepen.

Beide voorstellen worden bij de najaars-ALV in stemming gebracht.

Hybride

De geluidskwaliteit was niet optimaal, hiervoor beloven wij verbetering voor de volgende keer. Het hybride vergaderen bieden wij volgende keer weer aan. Dan ook met stemrecht door middel van handen opsteken in Microsoft Teams. Omwille van een efficiënte vergadering zal er echter geen tot minimale interactie zijn met de online deelnemers. Fysieke aanwezigheid heeft de voorkeur.


DE AGENDAPUNTEN VAN DE VERGADERING:

 1. Opening door de voorzitter
  1. Vaststellen agenda
  2. Ingekomen stukken
  3. Herdenking overleden leden
  4. Jubilarissen (25, 40 en 50 jaar) en benoemingen leden
 2. Vaststellen notulen ALV van 20 december 2023
 3. Jaarverslag bestuur 2023 alsmede jaarverslagen bondscommissies
 4. Financieel verslag 2023 en accountantsverklaring
  1. Goedkeuring financieel verslag
  2. Verlenen décharge Bondsbestuur
 5. Goedkeuring meerjarenplan
  1. Nieuw contributiestelsel 2025
  2. Afschaffen contante betalingen en verhogen organisatiekosten
 6. Nieuw Algemeen reglement
 7. Topsportprogramma/ talentontwikkeling
 8. Vacatures en benoemingen Bondsbestuur
  1. Benoemingen bestuursleden
  2. Openstaande vacatures
 9. Rondvraag
 10. Sluiting

Hieronder kunt u de concept notulen van deze vergadering downloaden. Ook kunt u hier de verschillende vergaderstukken terugvinden.

Concept-notulen-ALV-1-juni-2024.pdf
221,0 KB · Pdf · 12 jun. 2024
ALV-presentatie-1-juni-2024.pdf
6,3 MB · Pdf · 12 jun. 2024
Agenda-ALV-voorjaar-1-juni-2024.pdf
251,3 KB · Pdf · 04 mei 2024
Agendapunt-2-Concept-notulen-van-de-algemene-ledenvergadering-20-december-2023.pdf
1,1 MB · Pdf · 14 mei 2024
Agendapunt-4-Jaarverslag-2023.pdf
2,7 MB · Pdf · 23 mei 2024
Agendapunt-6-Huishoudelijk-reglement-Nederlandse-Boksbond.pdf
589,4 KB · Pdf · 14 mei 2024
Download alle bestanden
Zip