Opleidingen

Doordat de KSS opleiding competentie gericht is, kan het zijn dat een cursist betreffende competenties al eerder verworven heeft. Dit kan zijn middels opleidingen of werkervaringen. De cursist kan dan een EVC traject aanvragen, waarin hij deze competenties gaat aantonen middels een portfolio assessment.

Om tot de KSS3 opleiding Trainer/Coach van de NBB toegelaten te worden middels een EVC is vereist:

 • Minimaal 5 jaar ervaring in het lesgeven.
 • Goede eigen vaardigheid.
 • Goede conditie.
 • Ervaring in het organiseren van boks gerelateerde activiteiten.
 • Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) niet ouder dan 1 jaar.
 • Geldig EHBO-diploma volgens het Oranje of Rode Kruis.

Om tot de KSS3 Trainer/Coach opleiding toegelaten te worden middels een EVC, wordt verondersteld dat de kandidaat de KSS2 competenties, die voor dit niveau zijn vastgesteld, beheerst.
Verondersteld wordt:

 • Eigen vaardigheid.
 • Goede kennis van trainingsleer.
 • Goede kennis van anatomie.
 • Goede kennis van methodiek en didactiek.
 • Goede kennis van de OBT (observatiepunten).

Voorwaarden om deel te kunnen nemen aan het EVC traject (mogelijke vrijstelling KSS2):

 1. De cursist levert zijn portfolio per e-mail in voor een beoordeling door de commissie opleidingen van de Nederlandse Boksbond: info@boksen.nl. Gebruik hiervoor het document 'Eerder verworden competenties portfolio' (bijlage). De kosten voor de beoordeling bedraagt € 50,- De portfolio bestaat uit bewijslast per deelkwalificatie en kerntaak en uit een reflectie per deelkwalificatie en kerntaak.
 2. De cursist neemt deel aan de intest voor de opleiding KSS2 assistent trainer/coach. Kosten voor deelname aan de intest bedraagt € 50,- In de maanden februari, april en juni 2023 zullen er weer nieuwe testdagen worden gepland. Om je in te schrijven of voor meer informatie over de intest verwijzen we je graag naar de volgende pagina: https://www.boksen.nl/opleidingen/detail/intest-kss2

Indien het portfolio wordt goedgekeurd en de cursist geslaagd is voor de intest, kan de cursist deelnemen aan het EVC traject en mogelijk een vrijstelling krijgen voor deelname aan de opleiding KSS2 assistent trainer/coach.

EVC traject
De kosten voor het EVC traject bedraagt € 470,-
Het EVC traject ziet er als volgt uit:

 • Intake en theorie examen ter toetsing van de theoretische kennis.
 • Het geven van een elementaire boksles PvB 2.1 (45 minuten volgens het 5-kolommensysteem).
 • Criteriumgericht interview aan de hand van de reeds opgestuurde portfolio (voor meer informatie zie de bijlage 'Criteriumgericht interview toelichting').

Let op: voor cursusjaar 2023-2024 is het niet meer mogelijk een EVC traject te starten. Vraag je nu een EVC traject aan, dan geldt dit voor opleidingsjaar 2024-2025.

Eerder-verworven-competenties-portfolio.pdf
102,2 KB · Pdf · 31 jan. 2023
Criteriumgericht-interview-toelichting.pdf
175,4 KB · Pdf · 31 jan. 2023
Download alle bestanden
Zip