Een stuk uit de historie: Boksschool Bram Sanders aan de Trouwsteeg, 1938. Lees onderstaand een artikel (1940) uit het Rotterdamsch nieuwsblad over een latere benefietwedstrijd met o.a. Bram Sanders:

Rotterdamvantoen
Boksschool Bram Sanders aan de Trouwsteeg, 1938. Staand v.l.n.r. onbekend, Bram Sanders, onbekend, L. Zurel, Arie van der Valk en Jaap Coster. Zittend v.l.n.r. Nelis van de Pluim, Arnold Lagrand en L. Creveld.

¨Ongeveer dertig vuistvechters. die tezamen de geheele, vaak roemrijke, geschiedenis vertegenwoordigden van de Nederlandse bokswereld, verschenen gisteravond in de stampvolle Doelenzaal om door onderlinge partijtjes een steentje bij te dragen voor O. en O.

Sommigen van hen hadden serieus getraind, zooals Kourimsky, die er tien kilo af had gekregen en Bram Sanders die het niet verder had kunnen brengen dan vijf kilo. Kapitein Lotsy leidde hen in met een krachtig woord van dank voor hun bereidwilligheid, waarbij hij wees op den moed, de orde en de tucht, welke de bokssport in zoo groote mate aankweekt. En voor zoover het den moed betrof, had hij zeker geen ongelijk. Er waren er, die het gemoedelijk opvatten, gelijk Ringlever en Strang, die menige schijnserie produceerde op het buikje van De Otter en er zelf het meeste plezier in had.

Er waren er ook, zooals Maup Ploeg, die wel hun haren, maar niet hun streken hadden verloren en die zelfs waarschuwingen kregen voor vasthouden, waarop zij het onschuldigste gezicht van de wereld trokken.

Er waren er, die blakerden van strijdlust, zooals Bram Sanders, klein en aalvlug. die zijn veel grooteren tegenstander, Piet Paans géén moment los liet en hem overal achtervolgde en ook raakte. Maar hij had ook Lagrand als helper in zijn hoek! Daar verschenen marren van veertig en vijftig jaar en nog ouder zelfs met goed verzorgde body's, die een nummertje stijlboksen weggaven, waaraan menige jongere zijn hart kon ophalen. Schenk behoorde daartoe en Jan Scheffers en zij waren lenig en bewegelijk in het ontwijken en aanvallen.¨

De foto komt uit de fotocollectie van het Stadsarchief Rotterdam. De informatie komt, via delpher.nl, uit het Rotterdamsch nieuwsblad van 23 april 1940.

https://www.instagram.com/rotterdamvantoen/?hl=nl
Deel dit bericht