Thema's

Matchfixing, ofwel wedstrijdvervalsing, is een thema dat de afgelopen jaren ook in ons land nadrukkelijk op de agenda is gekomen. NOC*NSF vindt de integriteit van sport en een eerlijk competitieverloop van groot belang. Ook de Nederlandse Boksbond ziet het als haar taak (top)sporters en hun begeleiders in de sport te beschermen tegen fixers en de criminele organisaties waar ze voor werken. Het is daarbij van belang deze doelgroep ook te informeren dat gokken (betting) op wedstrijden uit de eigen competitie niet is toegestaan. NOC*NSF heeft het standpunt dat indien zich situaties ten aanzien van matchfixing voordoen hierover open en transparant gecommuniceerd dient te worden.

Het voorkomen en bestrijden van matchfixing kan de sport niet alleen. Nauwe afstemming met onder andere de overheid, opsporingsdiensten, kansspelautoriteit en kansspelorganisaties is noodzakelijk. In Nederland is hiervoor een Nationaal Platform ingericht waar NOC*NSF aan deelneemt. Matchfixing is een internationaal fenomeen wat niet ophoudt bij de landsgrenzen. NOC*NSF steunt de ontwikkeling om internationaal tot samenwerking en regelgeving te komen. De sport kan zelf ook de nodige maatregelen nemen. NOC*NSF werkt dit jaar dan ook met steun vanuit het Ministerie van VWS aan de ontwikkeling van een instrumentarium ter bestrijding van matchfixing en betting. Dit instrumentarium is gebaseerd op adviezen van IOC en Sportaccord en er wordt gebruik gemaakt van de ervaring en kennis die de KNVB al heeft opgebouwd. Het instrumentarium bevat de volgende elementen.

Help het is mis! Incident!

Iedereen die sport, moet dit kunnen doen in een veilige omgeving, op een gezonde manier en in competitie op een eerlijke wijze. Wanneer je te maken krijgt met matchfixing is dat een teken dat die competitie niet eerlijk meer is. Dit kan veel emoties en vragen oproepen, ook als je er niet direct mee te maken hebt, maar het ziet gebeuren. Blijf er niet mee rondlopen! Signaleer het en praat erover met iemand in wie je vertrouwen hebt. Direct signaleren en bespreekbaar maken kan herhaling of het verergeren van de situatie voorkomen. Erover praten is vaak moeilijk. Het kan allerlei nadelige gevolgen hebben voor jou en voor anderen. Op die momenten kan het prettig zijn om vertrouwelijk met iemand van buitenaf te kunnen praten en advies te vragen. Ook daarom heeft NOC*NSF het Vertrouwenspunt Sport ingesteld.

Preventie en voorlichting
NOC*NSF heeft voorlichtingsmateriaal ontwikkeld voor het geven van presentaties aan topsporters en talenten over matchfixing en betting. In het najaar zal deze voorlichting gegeven worden op CTO’s. Daarnaast wordt onderzocht in welke mate deze kennis kan worden geïntegreerd in bestaande opleidingen voor trainers en coaches. Als aanvulling op de voorlichtingsbijeenkomsten biedt NOC*NSF ook een e-learning aan die topsporters, talenten, scheidsrechters, coaches en clubeigenaren kunnen volgen.

Regelgeving
Blauwdruk tuchtregels
NOC*NSF heeft een blauwdruk tuchtregels ter bestrijding van matchfixing en betting ontwikkeld die is vastgesteld in de AV van 20 mei 2014. Topsportsponden in Nederland hebben dan tot uiterlijk 1 juli 2016 om dit in de eigen reglementen te implementeren. In de voorlichting zullen deze nieuwe regels uitgebreid aandacht krijgen.

Code betrouwbaar spel & sponsoring
De KNVB, ECV, CED en NOC*NSF zijn positief over de modernisering van de online kansspelmarkt in ons land. Het toekomstige online kansspelaanbod creëert ook ruimte voor nieuwe commerciële mogelijkheden. We onderstrepen het belang daarvan. In een goed gereguleerde markt moeten samenwerkingsverbanden met vergunde kansspelaanbieders mogelijk zijn, zolang deze de integriteit van de sport niet aantasten en de sportbeleving versterken.

Vanuit de sport (KNVB, ECV, CED en NOC*NSF) hebben we daarom de Code betrouwbaar spel & sponsoring opgesteld. De Nederlandse sport is met deze code klaar voor legalisering van online kansspelen. De code voorziet in een integere en heldere samenwerking tussen kansspelaanbieders en sportorganisaties. Er is daarbij een zorgvuldige afweging gemaakt tussen het belang van commerciële kansen voor de sport en de bescherming van het spel, de sporter en de fan. We willen onrechtmatige invloed en eventuele belangenverstrengeling bij sponsoring door een kansspelaanbieder voorkomen. Daarbij blijven de commerciële kansen voor (nieuwe) kansspelaanbieders om een aantrekkelijk sportweddenschappenaanbod te kunnen aanbieden wel bestaan.

Monitoring
Vanaf juli 2016 is NOC*NSF als eerste NOC toegetreden tot het Integrity Betting Intelligence System (IBIS) van het IOC. Hiermee krijgen NOC*NSF en de bij haar aangesloten sportbonden toegang tot een uitgebreid netwerk van gegevens, zoals verdachte gokbewegingen en andere signalen die kunnen duiden op matchfixing en illegale weddenschappen van sporters op hun eigen competities.

Signalen vanuit het systeem komen binnen bij een Single Point of Contact binnen NOC*NSF. Die zal de signalen bespreken met een contactpersoon bij het Openbaar Ministerie. Op basis van dit gesprek zal worden bekeken of het signaal ook direct gedeeld kan worden met sportbonden. Afhankelijk van het signaal kan er een onderzoek worden gestart door het Openbaar Ministerie en of de sportbond. Sportbonden kunnen hierbij ook gebruik maken van de onderzoekscommissie die hiervoor is opgericht bij het Instituut voor

Sportrechtspraak
Vanuit Nederland kunnen ook signalen worden gedeeld in het systeem. Dit kunnen de signalen zijn die binnen komen via het Vertrouwenspunt Sport. In overleg met de melder en ook Openbaar Ministerie zal worden besloten of een signaal kan worden gedeeld met partijen binnen in het netwerk van IOC met partijen voor wie de informatie van meerwaarde is.

Handhaving/sanctionering
In de gevallen dat de melding strafbaar is aan tuchtregels van de sportbond is het aan de tuchtcommissies van de sportbonden of ISR om een sanctie op te leggen in de vorm van een berisping en/of boete en/of een schorsing en/of royement. Welke type sanctie en de hoogte ervan is aan de tuchtcommissie om te bepalen.

In de gevallen dat matchfixing gepaard gaat met plegen van een misdrijf (fraude, bedreiging etc.) kunnen daders ook strafrechtelijk worden vervolgd.

Bron: website NOC*NSF