Thema's

Seksueel grensoverschrijdend gedrag in de sport

Sport heeft een grote maatschappelijke waarde. Maar helaas gaat het in de sport ook wel eens fout. Bijvoorbeeld op het gebied van sportiviteit en respect, dopinggebruik, discriminatie of fraude. Op dit moment is er veel aandacht voor seksueel grensoverschrijdend gedrag in de sport. Het NOC*NSF heeft veel praktische informatie hoe met deze problematiek om te gaan en aan te pakken.

Sporten en seksuele intimidatie zouden geen enkele relatie met elkaar moeten hebben, maar helaas is het tegendeel soms waar. Nog steeds vinden er binnen de sportwereld incidenten plaats variërend van seksueel getinte opmerkingen tot aanrandingen en verkrachting. Bij seksuele intimidatie gaat het niet zozeer om de trainingsomstandigheden, maar om de machtsverhoudingen tussen mensen. Vaak is het zo dat gedrag niet als ongewenst wordt ervaren als het vriendelijk is bedoeld zonder enige bijbedoeling.

Seksuele intimidatie is elke vorm van seksueel gedrag die iemand als ongewenst of gedwongen ervaart. Het gaat er dus niet om hoe iemand het bedoelt, maar om hoe de ander het ervaart. Vaak gebeurt het zelfs onbewust dat iemand een ander een ongemakkelijk gevoel bezorgt. Sommigen intimideren of misbruiken echter wel bewust – en dat is lastiger aan te pakken. NOC*NSF krijgt gemiddeld vier a vijf meldingen per maand binnen variërend van seksueel getinte opmerkingen tot aanrandingen en verkrachtingen.

Rapport seksuele intimidatie en misbruik in de sport
Om een beeld te krijgen van de aard en omvang van seksuele intimidatie en misbruik in de sport heeft NOC*NSF op 1 maart 2017 de Onderzoekscommissie seksuele intimidatie en misbruik in de sport ingesteld. Het onderzoek moet concrete adviezen opleveren voor sportorganisaties en andere betrokken partijen over de aanpak van seksueel grensoverschrijdend gedrag. De onderzoekscommissie onderzoekt zowel bestaande informatie als nieuwe meldingen. In december werd het rapport van de onderzoekscommissie de Vries bekend gemaakt. Het rapport is op deze pagina te downloaden.

Toolkit seksuele intimidatie voor verenigingen

NOC*NSF heeft in samenwerking met de sportbonden een toolkit Beleid Seksuele Intimidatie ontwikkeld. De toolkit ondersteunt het verenigingsbestuur in de uitvoering van een sociaal veiligheidsbeleid, of te wel om seksuele intimidatie te voorkomen. De toolkit kun je gebruiken om preventief aan de slag te gaan met een stappenplan voor jouw bokscentrum. De toolkit kun je onder aan deze pagina downloaden.

Vragen of meer informatie
Info over verenigingsbeleid of meer algemene informatie over grensoverschrijdend gedrag vind je op www.nocnsf.nl/grensoverschrijdendgedrag.

Vertrouwenspunt-sport-nocnsf

Vertrouwenscontactpersoon Nederlandse Boksbond

De Nederlandse Boksbond vindt het belangrijk dat bij elk bokscentrum (seksuele) intimidatie wordt voorkomen en dat sporters en trainers in de sport ook weten hoe ze seksuele intimidatie tegen kunnen gaan. Een veilig sportklimaat voor alle sporters is hierbij het doel.

Wil je hulp inschakelen of je verhaal kwijt? Of vragen stellen en twijfels delen? Binnen de Nederlandse Boksbond is Sammy Hahouhi aangesteld als vertrouwenscontactpersoon. Je kunt haar benaderen voor vragen over of het melden van (een vermoeden van) grensoverschrijdend gedrag. Hieronder vallen alle bij Boksbond aangesloten verenigingen, sporters en begeleiders (trainers/ coaches of vrijwilligers).

Sammy is te bereiken via het volgende mailadres: s.jahouhi.vcp@nederlandseboksbond.nl

Downloads

ISR-Reglement-Seksuele-Intimidatie-2019.pdf
1,1 MB · Pdf · 06 apr. 2019
toolkit-seksuele-intimidatie.pdf
1,0 MB · Pdf · 02 mrt. 2019
Rapport-sexuele-intimidatie-in-de-sport.pdf
1,6 MB · Pdf · 02 mrt. 2019
Download alle bestanden
Zip