Thema's

Seksueel grensoverschrijdend gedrag in de sport
Sport heeft een grote maatschappelijke waarde. Maar helaas gaat het in de sport ook wel eens fout. Bijvoorbeeld op het gebied van sportiviteit en respect, dopinggebruik, discriminatie of fraude. Op dit moment is er veel aandacht voor seksueel grensoverschrijdend gedrag in de sport. Het NOC*NSF heeft veel praktische informatie hoe met deze problematiek om te gaan en aan te pakken.

Sporten en seksuele intimidatie zouden geen enkele relatie met elkaar moeten hebben, maar helaas is het tegendeel soms waar. Nog steeds vinden er binnen de sportwereld incidenten plaats variërend van seksueel getinte opmerkingen tot aanrandingen en verkrachting. Bij seksuele intimidatie gaat het niet zozeer om de trainingsomstandigheden, maar om de machtsverhoudingen tussen mensen. Vaak is het zo dat gedrag niet als ongewenst wordt ervaren als het vriendelijk is bedoeld zonder enige bijbedoeling.

De Nederlandse Boksbond vindt het belangrijk dat bij elk bokscentrum seksuele intimidatie wordt voorkomen en dat sporters en trainers in de sport ook weten hoe ze seksuele intimidatie tegen kunnen gaan. Een veilig sportklimaat voor alle sporters is hierbij het doel.

Seksuele intimidatie is elke vorm van seksueel gedrag die iemand als ongewenst of gedwongen ervaart. Het gaat er dus niet om hoe iemand het bedoelt, maar om hoe de ander het ervaart. Vaak gebeurt het zelfs onbewust dat iemand een ander een ongemakkelijk gevoel bezorgt. Sommigen intimideren of misbruiken echter wel bewust – en dat is lastiger aan te pakken. NOC*NSF krijgt gemiddeld vier a vijf meldingen per maand binnen variërend van seksueel getinte opmerkingen tot aanrandingen en verkrachtingen.

Toolkit seksuele intimidatie voor verenigingen
NOC*NSF heeft in samenwerking met de sportbonden een toolkit Beleid Seksuele Intimidatie ontwikkeld. De toolkit ondersteunt het verenigingsbestuur in de uitvoering van een sociaal veiligheidsbeleid, of te wel om seksuele intimidatie te voorkomen. De toolkit kun je gebruiken om preventief aan de slag te gaan met een stappenplan voor jouw bokscentrum. De toolkit kun je onder aan deze pagina downloaden.

Vragen of opmerkingen?
Voor vragen over verenigingsbeleid of gewoon voor meer informatie kun je contact opnemen met NOC*NSF.

Hulp inschakelen
Wil je hulp inschakelen of je verhaal kwijt? Of vragen stellen en twijfels delen?
Dat kan via 0900 – 202 55 90 (gebruikelijke belkosten) of per mail vertrouwenspuntsport@nocnsf.nl.

Vertrouwenspunt-sport-nocnsf

Rapport seksuele intimidatie en misbruik in de sport
Om een beeld te krijgen van de aard en omvang van seksuele intimidatie en misbruik in de sport heeft NOC*NSF op 1 maart 2017 de Onderzoekscommissie seksuele intimidatie en misbruik in de sport ingesteld. Het onderzoek moet concrete adviezen opleveren voor sportorganisaties en andere betrokken partijen over de aanpak van seksueel grensoverschrijdend gedrag. De onderzoekscommissie onderzoekt zowel bestaande informatie als nieuwe meldingen. In december werd het rapport van de onderzoekscommissie de Vries bekend gemaakt. Het rapport is op deze pagina te downloaden.

Downloads

ISR-Reglement-Seksuele-Intimidatie-2019.pdf
1,1 MB · Pdf · 06 apr. 2019
toolkit-seksuele-intimidatie.pdf
1,0 MB · Pdf · 02 mrt. 2019
Rapport-sexuele-intimidatie-in-de-sport.pdf
1,6 MB · Pdf · 02 mrt. 2019