Op de ledenvergadering vorig jaar is Abdillah El Ballouti afgetreden als secretaris en bestuurslid, belast met de topsportportefeuille. Dit was onder meer door zakelijke verplichtingen. De portefeuille is vervolgens tijdelijk waargenomen.

Abdillah

Abdillah heeft onlangs aangegeven graag weer een steentje te willen bijdragen aan de verdere ontwikkeling van de Boksbond, met in het bijzonder het topsportprogramma. Om die reden zou hij terug willen komen in het bestuur en de portefeuille weer op willen pakken. Hij treedt dan per direct weer in functie met de intentie om zich op de eerstkomende algemene ledenvergadering kandidaat te stellen voor benoeming als bestuurslid. Het bestuur is verheugd met de terugkomst van Abdillah en steunt dan ook zijn voordracht op de ledenvergadering.

"Vorig jaar was voor mij een roerige periode, waarin veel zaken in mijn persoonlijk en zakelijk leven naast elkaar liepen. Alhoewel het bestuurslidmaatschap vrijwillig is, zie ik er toch een vorm van wederkerigheid in: het is immers een dankbaar taak om een publiek doel te mogen dienen en dat vergt commitment. In mijn optiek kon ik dat toen niet meer opbrengen. Na een spreekwoordelijke 8 tellen rust, zet ik mij nu met alle plezier weer in voor mijn geliefde sport. En dat doe ik graag met alle andere boksliefhebbers.

Tot op de voorjaars ALV!"

Deel dit bericht