Donderdag 30 juni aanstaande vindt de Algemene Ledenvergadering van de Nederlandse Boksbond plaats. Heb je je nog niet aangemeld, doe dat dan alsnog!

Tijdens de komende ALV staat de financiële verantwoording en de introductie van enkele nieuwe bestuursleden centraal. Deze worden in aanloop naar de ALV alvast via de website en social kanalen aan onze achterban voorgesteld.

Onder aan dit bericht zijn de verslagen van een aantal commissies integraal te downloaden. Die kunnen dus van te voren worden doorgenomen. Tijdens de ALV kunnen hier dan eventuele vragen over worden gesteld.

Zorg dat je er donderdag a.s. bij bent. Want ook jouw mening telt!
Wil je meepraten, meld je dan per direct aan via info@boksen.nl.

Agenda ALV (geüpdate)

 1. Opening door de voorzitter
  1. toelichting op de agenda
  2. ingekomen stukken
  3. herdenking overleden leden
 2. Vaststellen van de notulen van de algemene ledenvergadering van 26 juni 2021
 3. Jaarverslag 2021
 4. Financieel verslag 2021 en accountantsverklaring
  1. Goedkeuring financieel verslag
  2. Verlenen décharge Bondsbestuur
 5. Goedkeuring begroting 2022
 6. Goedkeuring beleidsplan 2022
 7. Voorgestelde statutenwijziging (najaar 2022)
  1. Wijziging aantal bestuursleden - najaar
  2. District naar Rayon – najaar
  3. Convenant PBN – IBA - najaar
 8. Topsportprogramma
 9. Jaarverslagen van de bondscommissies
  1. Rayons
  2. Medische Commissie
  3. Commissie Opleidingen
  4. Commissie W&E
  5. Commissie Scheidsrechters/Juryleden

10. Vacatures en benoemingen Bondsbestuur

(her)benoeming bestuursleden:

 1. Boris van der Vorst (voorzitter);
 2. Saskia Aben (bestuurssecretaris);
 3. Linda Ooms (bestuurslid);
 4. Benoeming Len Huard (secretaris).

Openstaande vacatures;

 1. Bestuurslid/voorzitter Rayon Noord
 2. Commissieleden
  1. Voorzitter Klachtencommissie
  2. Voorzitter Reglementscommissie

11. Benoeming(en) lid van verdienste/erelid/bondsridder

 • Lid van Verdienste: Gert Bouten

12. Rondvraag

13. Sluiting

Programma

 • 19.00 uur: Inloop
 • 19.00 - 20.00 uur: Zet je score op de Boksbal
 • 20.00 - 22.00 uur: Ledenvergadering in de Boardroom
 • 22.00 - 22.30 uur: Hapje & drankje

Locatie

Disketteweg 1
3821 AR Amersfoort

BijLagen

Verslagen commissies

Jaarverslag-Commissie-Opleidingen-2020-en-2021.pdf
118,2 KB · Pdf · 27 jun. 2022
Jaarverslag-MedCom-2021-heden.pdf
57,4 KB · Pdf · 27 jun. 2022
Jaarverslag-NBB-Districtscommissie-Zuid-Holland-2021-2022.pdf
76,9 KB · Pdf · 27 jun. 2022
Jaarverslag-SR_J-commissie-2021.pdf
181,5 KB · Pdf · 27 jun. 2022
Jaarverslag-WenE-cie-2021-2022.pdf
56,9 KB · Pdf · 27 jun. 2022
Download alle bestanden
Zip
Deel dit bericht