In de aanloop naar de algemene ledenvergadering van morgen heeft Alex van Klooster meegedeeld dat hij zijn bestuurswerkzaamheden voor de Nederlandse Boksbond beëindigt.

Als voorzitter van de bestuurscommissie Wedstrijden & Evenementen heeft Alex zijn ziel en zaligheid gestoken in de profilering van onze bokssport. In het zicht van het einde van zijn bestuurstermijn, en na rijp beraad en overleg, vindt Alex dat hij het stokje moet overdragen aan de volgende generatie bestuurders. Onder het motto: “Het waren 15 mooie jaren als NBB-bestuurder, maar aan alles komt een einde…”

Alex neemt uiteraard geen afscheid van de bokssport. Niet alleen is en blijft hij eigenaar van Boks Academie Amersfoort, maar ook is hij betrokken bij de uitrol van het concept Boxercise. Zoals hij dat zelf zo treffend uitdrukt: “Ik wens jullie veel succes in de toekomst met het nemen van juiste beslissingen voor onze geliefde sport. Ik verhuis niet naar de maan, dus jullie zullen mij vast nog tegenkomen.” Daar rekenen we op.

Bij zijn afscheid als bestuurslid wil ik Alex namens de Boksbond bedanken voor zijn toegewijde inzet als onbezoldigd bestuurder vanaf 2009 tot heden. De samenwerking met hem heb ik altijd zeer gewaardeerd. Dat zullen we op de aankomende ALV markeren, door op passende wijze afscheid van Alex te nemen.

Alex
Boris van der Vorst, voorzitter
Deel dit bericht