Op 18 april jongstleden is Bernard Jansen door het bestuur benoemd tot de nieuwe districtsvoorzitter van district Noord. Hij stelt zichzelf graag kort voor:

Bernard Jansen

"Beste boksvrienden,

Langs deze weg wil ik mijzelf kort aan jullie voorstellen.

Ik ben Bernard Jansen, 52 jaar, woonachtig in de Fryske Wâlden; De Westereen, vader van Geartsje (26 jaar) en Oâne (22 jaar) en al 26 jaar getrouwd met Aukje. Sinds 1989 ben ik vol betrokken in de bokssport (BAV Frisia) en sinds 2010 ben ik de eigenaar en trainer/coach van Boksschool De Wâldhoek in Twijzelerheide en de Westereen. Kort geleden ben ik verkozen tot voorzitter van District Noord van de Nederlandse Boksbond. Hiervoor was ik al vele jaren DTC en lid van het bestuur. Ik neem het stokje over van Dick Zwiers welke gelukkig voor het DTC beschikbaar blijft.

Samen met Johann Talens, Carlos Escalona, Meile Zijlstra en Cees Klarenbeek vormen wij het nieuwe bestuur van District Noord (Friesland, Drenthe en Groningen). Wij hopen in de bokssport een positieve bijdrage aan de duurzame groei en breedtesport te kunnen geven."

Deel dit bericht