De afgelopen periode is het bestuur van de NBB op verschillende locaties in het land in gesprek gegaan met de leden. Dit waren geslaagde inspraaksessies, waarin veel beleidsmatige punten zijn besproken en toegelicht.

Tijdens de sessies is gebleken dat er weinig draagvlak is voor de drie rayons waarin Nederland sinds vorig jaar is opgedeeld. De leden hebben hun sterke voorkeur uitgesproken voor het handhaven van het eerdere districtenstelsel met 5 districten. Het bestuur heeft dan ook besloten om hieraan gehoor te geven.

Wat betekent dit nu?

Nederland wordt per direct weer verdeeld over de eerdere 5 districten. De districten zien er als volgt uit:

  1. District Noord-Holland (Noord-Holland & Flevoland)
  2. District Zuid-Holland (Zuid-Holland)
  3. District Zuid (Zeeland, Noord-Brabant en Limburg)
  4. District Oost (Utrecht, Gelderland, Overijssel)
  5. District Noord (Groningen, Friesland, Drenthe)

Bokscentra worden naar plaats van vestiging bij het betreffende district ingedeeld.

Clubcode

Alle bokscentra krijgen weer hun oude clubcode (nummer van het district + volgnummer). Voor een aantal nieuwe bokscentra betekent dit dat ze een nieuwe clubcode ontvangen. Zij zullen hierover per e-mail worden ingelicht.

Districtscommissies

Met de herintroductie van het districtenstelsel doet het bestuur een dringend beroep op de leden om actief mee te helpen om de districtscommissies (weer) volledig te bemensen.
Een districtscommissie heeft een belangrijke taak in de communicatie en samenwerking met de bokscentra in het district. Daarom is het van belang dat elk district over een volwaardige commissie beschikt. En dat is momenteel nog niet in elk district het geval.

Met sterk georganiseerde districten tillen we samen de bokssport naar een hoger niveau!

Deel dit bericht