De afgelopen periode heeft het bestuur kritisch gekeken naar de invulling van de directiefuncties bij de Nederlandse Boksbond. Hierbij is geconcludeerd dat dit niet in lijn is met de verwachtingen die het bestuur hierbij heeft. Hierover is recent veelvuldig overleg geweest tussen bestuur en directie van de Nederlandse Boksbond.

Op basis van deze overleggen is besloten dat onze huidige directeur René Braad de functie van technisch directeur niet langer op zich zal nemen. De taken die bij de functie van technisch directeur horen zullen per direct en voorlopig worden ingevuld door de beide bondscoaches Sayit Yanik en Waleed Shekho. Op organisatorisch en financieel gebied worden zij vanuit het bestuur ondersteund door penningmeester en vice-voorzitter Jeroen van den Berg.

René Braad zal zich per heden gaan richten op zijn functie van algemeen directeur. Komende weken zullen bestuur en directie nader in overleg gaan om te bespreken of er naar aanleiding hiervan nog aanpassingen of verduidelijkingen voor deze functie noodzakelijk zijn.

Namens het bestuur van de Nederlandse Boksbond

Boris van der Vorst Voorzitter
Deel dit bericht