Zondag 25 september vond in Yerevan (Armenië) een buitengewoon congres plaats van de International Boxing Association (IBA). Tijdens dat congres heeft een meerderheid van de nationale federaties tegen nieuwe democratische verkiezingen tussen Boris van der Vorst en Umar Kremlev gestemd, waardoor laatstgenoemde nog steeds voorzitter is van IBA.

Tijdens het vorige congres in Istanbul in mei 2022, werden Boris van der Vorst en drie andere kandidaten een dag voor de verkiezing onverkiesbaar verklaard. Boris heeft vervolgens met succes geprocedeerd bij het Hof van Arbitrage voor Sport. Het Hof heeft geoordeeld dat Boris en de andere kandidaten ten onrechte onverkiesbaar zijn verklaard. Met dat oordeel was er hoop dat tijdens het congres van afgelopen zondag wel democratische verkiezingen zouden plaatsvinden.

Opmerkelijke gang van zaken

Namens de Nederlandse Boksbond was Boris met bestuursleden Jeremie Besson (stemgerechtigde) en Len Huard (als niet-stemgerechtigde) aanwezig. Zij hebben tijdens het congres ervaren dat het bestuur van IBA op diverse manieren in strijd met IBA’s statuten en democratische principes handelt. Zo werd onvoldoende kans geboden om vragen te stellen en werden vragen niet beantwoord. Ook viel de stroom diverse keren uit, waardoor er vertraging ontstond en de stemkastjes opnieuw moesten worden opgestart. Boris heeft ondanks toezeggingen vooraf, geen enkel moment de gelegenheid gekregen om te spreken of te presenteren. Verder is er grote verdenking op verkiezingsfraude.

Congres IBA 3

Aantallen stemgerechtigden

Op diverse momenten waren er opmerkelijke verschillen in het aantal aanwezige stemgerechtigden. Zo waren bij de eerste ‘roll-call’ (telling van aanwezige stemgerechtigden) 97 nationale federaties lokaal aanwezig en 30 online. Nadat de procedure na een stroomstoring werd hervat werden 99 nationale federaties als aanwezig geregistreerd en 52 online. Een onverklaarbare toename van 24 stemmen. Bij de test stemming was het aantal stemgerechtigden 152. Op kritische vragen over de significante toename aan stemgerechtigde vanuit de Nederlandse delegatie is geen sluitend antwoord gekomen vanuit de voorzitter van het Congress.

Vragen onbeantwoord

Daarnaast is bezwaar gemaakt tegen het niet volgens de statuten handelen tijdens het Congress. Concreet door IBA. Zo heeft de IBA zonder het Congress te consulteren de boksbond van Oekraïne uitgesloten van stemrecht en heeft het nagelaten de financiële verslagen aan het Congress te overleggen. Over beide issues zijn, specifiek door Nieuw-Zeeland en Nederland, vragen gesteld welke vervolgens onbeantwoord zijn gebleven.Door de opmerkelijke en ondemocratische gang van zaken tijdens het congres heeft een aanzienlijk deel van de aanwezigen geprotesteerd en het congres voortijdig verlaten.

Zorgen IOC

Het Internationaal Olympisch Comité (IOC) heeft na afgelopen congres wederom ernstige zorgen geuit over de gang van zaken bij IBA. Eerder heeft het IOC al besloten om de bokssport niet op te nemen in het programma van de Olympische Spelen in 2028. De waarschijnlijkheid dat er in 2028 geen boksen meer op het programma staat op de Olympische Spelen is naar aanleiding van de gang van zaken op dit Congress sterk gegroeid.

Toekomstige ontwikkelingen

De NBB houdt de ontwikkelingen vanwege de grote gevolgen die uitsluiting van de Spelen heeft voor de boksers en de bokssport nauwlettend in de gaten. Naar verwachting komt het IOC binnenkort met meer duidelijkheid over het boksen op de Olympische Spelen. De NBB zal er samen met de geallieerden nationale bonden in ieder geval alles aan doen om de Olympische status van de bokssport te behouden. Dit binnen en/of buiten IBA.

Namens het bestuur danken wij iedereen die Boris steunt met zijn aanhoudende missie om de Olympische dromen van onze boksers te beschermen.

Deel dit bericht