Van bokser Gerardie troffen we in het orgaan ‘de Ring’ een lezenswaardig artikel uit 1953 aan. Verderop deze pagina is het artikel integraal te lezen. Geïnteresseerd geraakt in Gerardie’s carrière doken we, met assistentie van Diago Houthoff, dieper in de archieven.

Rotterdammer Gerardie kwam uit de stal van (oud) profbokser Henk Spaan en bokste buiten zijn amateurpartijen ook vijfmaal als professional. Vlak voor het verschijnen van het artikel in ‘de Ring’, beleefde Gerardie waarschijnlijk zijn grootste sportieve teleurstelling. Op zondag 15 maart 1953 werd Gerardie op twijfelachtige wijze uitgeschakeld voor een nationale amateurtitel; getuige de cartoon en het verslag een dag later in Rotterdamsch Parool / De Schiedammer.

“Toen de bokser Gerardie vanavond na twee ronden boksen zijn armen in de mouwen van zijn glanzende jas liet glijden, biggelden er grote en hete tranen over de revers. Dit verdriet kwam op, nadat de jury beschikte dat de stoot, welke de Rotterdammer te laag plaatste bij zijn tegenstander v.d. Tuyn, niet getolereerd kon worden en besloot Gerardie te diskwalificeren wijl v.d. Tuyn duidelijk maakte dat het hem onmogelijk was verder te boksen. Scheidsrechter Benny Bril voelde het leed van Gerardie en was evenals wij overtuigd van het knappe stuk comedie dat door diens tegenstander werd gespeeld. De moeilijkheid was echter het bewijs te leveren van v.d. Tuyn's aanstellerij. De jury, waarschijnlijk met spijt in het hart, kon dus niet tot een andere beslissing komen. Jammer voor Gerardie, want hij werd door die nederlaag uitgeschakeld voor een nationale titel. Deze wedstrijd was n.l. een van de vele die 's middags en 's avonds in Odeon plaats vonden in de grote strijd om de nationale kampioenschappen voor amateurs.”

1953 03 16 Cartoon nederlaag Gerardie Rotterdamsch Parool De Schiedammer

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

G E R A R D I E , Eindelijk loon naar werken...

— Uit De Ring, april 1953, 6e jrg, nummer 3.

In ‘Odéon’ te Rotterdam is onlangs (red. 23 feb 1953) Gerardie kampioen lichtweltergewicht A-klasse voor amateurs van Zuid-Holland geworden, door een zwaarbevochten, doch duidelijke puntenoverwinning op de knap en moedig boksende Wim van Klaveren.

Hiermede heeft de populaire "gentleman-bokser" Gerardie de voorlopige kroon gezet op zijn aspiraties. Voorlopige, want kampioen van Nederland te worden, deel te nemen aan de Olympische Spelen, dat zijn, op sportgebied, de dingen waarnaar hij streeft.

De kansen, dat hij dit zal bereiken staan zeer gunstig voor hem, want Gerardie heeft het grote voordeel de beste leer- en oefenmeester te hebben, die hij zich kan wensen: papa Spaan, de vroeger bekende professional, dus iemand, die, het klappen van de zweep kent en er dus ook "zelf in gestaan heeft".

1953 Portret foto Gerardie

Gerardie begrijpt dit voordeel en maakt er dankbaar gebruik van, al kost het hem door zijn onstuimig temperament wel eens moeite alle instructies op te volgen. Door zijn kundige boksen heeft Gerardie al menige stijlprijs in de wacht gesleept en het feit dat hij van de ruim 60 wedstrijden die hij bokste, er slechts 7 verloor, getuigt voor zichzelf.

Ook in het maatschappelijk leven heeft Gerardie hoge aspiraties en hij weet dat, om die te verwezenlijken, hij net zo hard zal moeten strijden als dikwijls in de ring het geval is. Het is n.l. Gerardie's doel de akte M.O. Lichamelijke Onderwijs te behalen en daardoor de bevoegdheid te verwerven gymnastiekleraar aan een H.B.S. te worden.

Eigenlijk had Gerardie vlieger willen worden; maar nadat hij met succes eindexamen H.B.S. had afgelegd en in de kort daarop volgende militaire dienst de kaderschool had doorlopen en enige proefvluchten had gemaakt, beviel dit leven Gerardie toch niet zo bijzonder goed en hij besloot, tot grote opluchting van ma en pa, met beide benen op de grond te blijven en de steven te wenden in de richting van het onderwijs.

En zo zit Gerardie dus tot over de oren in de studie, die hem nog enkele jaren in beslag zal houden, maar die hem er toch niet van weerhoudt om onder de bekwame leiding van zijn vader geregeld te oefenen en zich nog verder te bekwamen in de sport, die hem zo lief is.

Gerardie rookt niet, sterke drank is hem volkomen vreemd, hij heeft een sterke wil, een taai doorzettingsvermogen en een pezige body; ziedaar de zeer voorname factoren voor ons vertrouwen dat Gerardie het op sport- zowel als op maatschappelijk gebied nog ver zal weten te brengen. Wij wensen dit sympathieke jongmens veel succes!

Wit vlak
Het Gilde van de Bokshistorie
Deel dit bericht