Waar we normaal in de ban zijn van het gezonde boksvirus, worden we nu in de greep gehouden door een onbekende en gevaarlijke tegenstander: het coronavirus. Een virus dat vanuit het niets een enorme impact heeft op onze gehele samenleving en daarmee ook direct op onze bokssport.

Vanuit de overheid zijn en worden in hoog tempo ingrijpende maatregelen genomen die helaas onontkoombaar en absoluut noodzakelijk zijn. Maatregelen die uiteraard ook gevolgen hebben voor de bokssport. Daar waar de boksers van teamNL in Engeland nog op het OKT in actie mogen komen, ligt in Nederland de bokssport inmiddels al helemaal stil.

Als Boksbond hebben we naast een sportieve ook een sociaal maatschappelijke voorbeeldfunctie naar onze achterban. Daarom kunnen en willen we ons niet ook onttrekken aan wat er nu in de maatschappij gebeurt. Wij nemen onze verantwoordelijkheid en volgen strikt de adviezen van het RIVM en onze sportorganisatie NOC*NSF. Die adviezen communiceren we direct via alle beschikbare kanalen naar onze achterban en verzoeken alle leden om hier gehoor aan te geven.

De gezondheid van onze boksers en van alle inwoners van ons land staat nu voorop. Door gehoor te geven aan het advies voor ‘social distancing’ kunnen we nieuwe besmettingen helpen voorkomen. Dat is van groot belang om de situatie in alle zorgcentra, voor zorgmedewerkers en hulpdiensten werkbaar te houden. Door ons te houden aan de huidige adviezen en voorschriften leveren we allemaal, hoe dan ook, een bijdrage aan het stabiliseren en hopelijk stoppen van het coronavirus.

Het bestuur en de directie van de Nederlandse Boksbond is heel trots op de wijze waarop bokscentra en boksers omgaan met de huidige crisissituatie en snel invulling geven aan de geadviseerde maatregelen. Vrijwel alle bokscentra hebben hun trainingen al gecancelled en volgen het advies om tot 6 april dicht te blijven. Alle geplande nationale boksevenementen en centrale trainingen zijn inmiddels afgelast of worden doorgeschoven. In ieder geval voor de eerste weken. Daarmee geven we maatschappelijk het enige juiste signaal af.

Hoe jammer en vervelend dat ook is, we hebben geen andere keuze. Daarvoor vragen we van ieder bokscentrum en van elke wedstrijd- en recreantbokser begrip. We beseffen goed hoe pijnlijk en teleurstellend deze beslissingen zijn, want organisaties steken veel tijd, energie en geld in de voorbereidingen.

We zullen ons de komende tijd moeten schikken naar de maatschappelijke ontwikkelingen rondom de coronacrisis. En indien onze leden vragen hebben of hulp nodig hebben, dan steunen we deze vanuit de bond waar mogelijk. Heb je vragen of hulp nodig, neem dan contact op met René Braad, directeur Nederlandse Boksbond. Samen staan we sterk. En samen moeten we de strijd tegen het coronavirus winnen. Zodat we met zijn allen snel de bokshandschoenen weer kunnen oppakken.

Nogmaals dank voor jullie medewerking. Dat waarderen we zeer. Wij wensen iedereen veel sterkte de komende tijd en hopelijk tot snel!

Boris van der Vorst, voorzitter Nederlandse Boksbond
René Braad, directeur Nederlandse Boksbond

Deel dit bericht