Het Nationale Sportakkoord van 2018 krijgt een concrete uitwerking in lokale sportakkoorden. De Rijksoverheid roept op om in iedere gemeente een sportakkoord te maken. Daarin worden afspraken gemaakt over de toekomstplannen op het gebied van sport voor de jaren 2019, 2020 en 2021. De afspraken zijn in ieder geval tussen de gezamenlijke sportclubs en de gemeente maar ook scholen, bedrijven en bijvoorbeeld fysiotherapeuten en huisartsen mogen meedoen aan het akkoord. Dat gebeurt allemaal onder leiding van een onafhankelijk voorzitter, de sportformateur. Elke gemeente kan bij de Rijksoverheid budget aanvragen voor deze sportformateur.

Eén van de uitkomsten van het sportakkoord moet zijn dat ”de stem” van de sport op een goede wijze is georganiseerd in de gemeente, zodat zij een goede gesprekspartner van de gemeente kan blijven. Dan kan bijvoorbeeld in de vorm van een Sportraad die gevraagd en ongevraagd advies kan geven aan de gemeente.

Wij juichen als sportbond deze ontwikkelingen van het sportakkoord zeer toe. Ons advies is om positief te reageren indien de gemeente u uitnodigt om deel te nemen aan de ontwikkeling en uitvoering van het sportakkoord. Maar neemt u ook gerust zelf het initiatief naar de gemeente om uw belangstelling kenbaar te maken.

Deel dit bericht