AAN ALLE LEDEN VAN DE NEDERLANDSE BOKSBOND

Aankomende woensdag 7 juni vindt om 20.30 uur een online informatiesessie plaats over de huidige internationale situatie en de ontwikkelingen tussen de NBB en de IBA. Het bestuur kan zich voorstellen dat er zorgen zijn en leden vragen hebben over hetgeen gebeurt en/of staat te gebeuren. In deze digitale sessie praat het bestuur alle leden die daar belangstelling voor hebben helemaal bij over de laatste stand van zaken.

De sessie is ook bedoeld als voorbereiding op de ALV van 17 juni a.s. We willen onze achterban vooraf volledig informeren over de huidige situatie, de mogelijke gevolgen en over de koers van de NBB die het bestuur tijdens de ALV met de leden wil bespreken.

Leden die geïnformeerd willen worden dienen zich voor deze online meeting aan te melden. Dat kan tot uiterlijk 10.00 uur dinsdagochtend 6 juni a.s.

Als je vragen hebt, dan kun je die bij de aanmelding meteen doorgeven. Deze worden dan tijdens de sessie beantwoord.

Aanmelden kan door een mail te sturen naar info@boksen.nl met vermelding van je naam, contactgegevens waarop je bereikbaar bent (email en telefoonnummer) en de eventuele vraag of vragen die je hebt.

Je ontvangt vervolgens een mail met de link naar de meeting. Mocht de belangstelling erg gering zijn, dan word je door een bestuurslid gebeld.

Deel dit bericht