De Nederlandse Boksbond heeft positief resultaat ontvangen van de audit van het NOC*NSF. Zowel desk research op het bondsbureau als een visitatie op de Mariniers kazerne zijn met goed gevolg getoetst en doorlopen. De commissie opleidingen zal vanaf 2020 de opleidingen conform de kwalificatiestructuur 2017 verder voortzetten, hiermee onderscheidt de Boksbond zich van andere bonden welke de kwalificatiestructuur 2012 nog hanteren.

Dit betekend dat de bond weer voor vier jaar is gecertificeerd. De aanbevelingen vanuit het NOC*NSF zijn al toegepast tijdens het proefexamen van afgelopen dinsdag en op zaterdag 5 januari 2020 zullen de eerste examens worden afgenomen conform deze kwalificatiestructuur.

Academie voor sportkader
Rene Braad
Deel dit bericht