Afgelopen ALV is het voorstel van de nieuwe rayonverdeling met een meerderheid van stemmen aangenomen. Hiermee zijn de vijf districten komen te vervallen en zijn de aangesloten bokscentra voortaan verdeeld over drie rayons: Rayon Noord Nederland, Rayon Midden Nederland en Rayon Zuid Nederland. Graag informeren wij jullie over hoe de nieuwe verdeling er in de praktijk uitziet.

Rayon Noord Nederland bestaat uit de provincies: Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel en Noord-Holland.
De bokscentra in dit rayon hebben het cijfer “1” voor hun clubcode gekregen, gevolgd door hun bekende clubcode.
De tijdelijke voorzitter van Rayon Noord Nederland is Alex van Klooster.

Rayon Midden Nederland bestaat uit de provincies: Flevoland, Utrecht en Zuid-Holland.
De bokscentra in dit rayon hebben het cijfer “2” voor hun clubcode gekregen, gevolgd door hun bekende clubcode.
De tijdelijke voorzitter van Rayon Midden Nederland is Tom de Raad.

Rayon Zuid Nederland bestaat uit de provincies: Gelderland, Zeeland, Noord-Brabant en Limburg.
De bokscentra in dit rayon hebben het cijfer “3” voor hun clubcode gekregen, gevolgd door hun bekende clubcode.
De tijdelijke voorzitter van Rayon Zuid Nederland is Jeremie Besson.

Rayons

Op de website (overzicht NBB bokscentra) vinden jullie achter de naam van het bokscentrum, tussen haakjes, de clubcode. Het eerste cijfer van de clubcode geeft dus aan in welk rayon het bokscentrum is ingedeeld. De letter “W” voor de clubcode geeft aan dat het een bokscentrum betreft met zowel wedstrijd- als recreatief boksen. Wanneer een bokscentrum geen toevoeging “W” voor de clubcode heeft staan, betreft het een bokscentrum met alleen recreatief boksen (breedtesportcentrum).

Trainer/coaches met een KSS3 licentie kunnen het bokscentrum inschrijven als bokscentrum met wedstrijd- en recreatief boksen. (Assistent) trainer/coaches met KSS2 licentie kunnen hun bokscentrum alleen als breedtesportcentrum aanmelden.

Deel dit bericht