Het bestuur van de Nederlandse Boksbond is diep geschokt en maakt ernstig bezwaar tegen het optreden van IBA- en EUBC-functionarissen jegens de organisatie van de Eindhoven Box Cup en haar deelnemers. Het bestuur constateerde dat alle betrokkenen, boksers, coaches, scheidsrechters en juryleden zich te weer moesten stellen tegen enorme druk en onterechte bedreigingen van de kant van de IBA en de EUBC.

Het bestuur verklaart daarom het volgende:

Het bestuur van de Nederlandse Boksbond herbevestigt allereerst haar standpunt dat de IBA geen geldige reden heeft om de Nederlandse Boksbond te schorsen. Daarbij komt dat noch IBA noch EUBC bevoegd is om te voorkomen dat een Nederlandse boksvereniging een internationaal toernooi organiseert. De Eindhoven Box Cup heeft geen IBA-status en de Nederlandse vereniging heeft in samenwerking met de Nederlandse Boksbond het onvervreemdbare recht om een ​​internationaal toernooi op haar grondgebied te organiseren. De IBA en de EUBC hebben niet het recht ​​om deelnemende Nationale Bonden, wedstrijdofficials, coaches en boksers te bedreigen met schorsingen en andere sancties.

De IBA en EUBC beweren de belangen van de boksers en coaches voorop te stellen. In werkelijkheid hebben beide organisaties hun toevlucht genomen tot bedreigingen en verstoringen, met als enig doel om boksers te dwingen zich terug te trekken uit een goed georganiseerde en eerlijke bokscompetitie. De behandeling door de IBA en EUBC van teams, boksers, coaches en wedstrijdofficials is onaanvaardbaar en strijdig met de normen en waarden die gerenommeerde internationale sportfederaties in acht dienen te nemen.

Verbetering is niet in zicht. In plaats daarvan blijft de IBA een heilloze ramkoers voeren, die enkel leidt tot scheuring en afscheidingen. De tijd voor verandering is er nu ook voor de Nederlandse Boksbond.

Het boksen in Nederland in het algemeen en de Nederlandse boksers in het bijzonder hebben recht op duidelijkheid richting de toekomst. Na alle incidenten verklaart het bestuur van de Nederlandse Boksbond hierbij geen enkele reden meer te zien om een ​​organisatie te steunen die niet in staat is om het Olympische boksen eerlijk en bekwaam te organiseren, maar escalatie veroorzaakt in de internationale bokswereld.

Ongetwijfeld leven er vele vragen bij onze achterban en is er onzekerheid over de toekomst. Dat is ook begrijpelijk. Daarom willen we op korte termijn met onze leden in gesprek en geven we transparante en eerlijke antwoorden op alle vragen die er zijn. Woensdag 7 juni a.s. om 20.30 uur kunnen leden via een online meeting vragen stellen en discussiëren over het standpunt dat het bestuur heeft ingenomen. Vragen kunnen vooraf via info@boksen.nl worden aangeleverd, zodat deze verzameld en voorbereid kunnen worden. Voor wie wil kan ook een persoonlijk gesprek ingepland worden. Alle vragen en antwoorden worden vervolgens via een overzichtelijke Q&A via alle bekende mediakanalen met de leden gedeeld.

Voor het bestuur lijkt een afscheid van IBA in ieder geval onontkoombaar. Daarover willen we tijdens de Algemene Ledenvergadering met de leden een weloverwogen principebesluit nemen en een daartoe strekkend voorstel opstellen.

Deel dit bericht