Sinds eind vorig jaar beschikt de Nederlandse Boksbond officieel over een trainer/coach commissie. Deze commissie vertegenwoordigt, beschermt en bevordert de belangen van alle trainer/coaches Nederland. De commissie is inmiddels actief en de kick-off meeting heeft in december plaatsgevonden.

De Nederlandse Boksbond vindt het essentieel dat trainer/coaches (gediplomeerd of in opleiding) zich continue blijven ontwikkelen. Hierdoor kan het niveau van het boksen in Nederland in al haar facetten, van recreatief tot topsport, naar een hoger plan worden getild. En dat is van groot belang om aansluiting te vinden en/of te houden met de internationale top.

Om hier invulling aan te kunnen geven is een commissie ingesteld die de (internationale) ontwikkelingen op boksgebied volgt, inventariseert, coördineert, organiseert en zo nodig zorgt dat deze voor de trainer/coaches ten uitvoer worden gebracht.

Visie & Missie trainer/coach commissie

Visie

  • De constant lerende bokstrainer/coach brengt de bokssport en al haar recreatieve en competitieve beoefenaars in alle facetten van de sport naar een steeds hoger niveau.

Missie

  • Trainers en (bonds)coaches in Nederland door kennisoverdracht, gezamenlijke kennisuitwisseling en het delen van (trainings)programma’s continue laten leren en ontwikkelen en met elkaar verbinden.

Kernwaarden

  • Expertise, betrokkenheid, respect, gelijkwaardigheid, heldere communicatie.

De commissie komt periodiek bij elkaar en werkt waar nodig samen met het technisch kader (directie en bondscoaches), commissie opleidingen en/of W&E. De huidige commissie bestaat uit 6 leden: 5 trainer/coaches (uit zuiden, midden, westen, oosten en noorden van Nederland) met internationale ervaring en een voorzitter die vanuit het bestuur tevens portefeuillehouder is.

Leden Trainer/coach Commissie

  • Voorzitter: John Bersch
  • Lid: Patrick Driessen
  • Lid: Ton Dunk
  • Lid: Ilona Lenten
  • Lid: Harm Blijd
  • Lid: Yvonne van der Ley

Trainer/coaches die punten of onderwerpen willen inbrengen kunnen deze aan een van de commissieleden doorgeven.

In het kader van good governance wil de commissie volledig transparant functioneren. De verslagen van de bijeenkomsten zijn daarom voor iedereen inzichtelijk. Het verslag van de eerste bijeenkomst is dit bericht gepubliceerd.

Namens Trainer/coach commissie
John Bersch | voorzitter

Verslag-TC-commissie-14-12-22.pdf
369,7 KB · Pdf · 22 jan. 2023
Deel dit bericht