Het bestuur van de Nederlandse Boksbond nodigt haar leden hierbij van harte uit voor de Algemene Ledenvergadering van de Boksbond op zondag 26 mei 2019. De ALV wordt gehouden op de Boxing Academy Eemland, gevestigd aan de Nijverheidsweg-Noord 40, 3812 PM in Amersfoort.

De vergadering begint om 10.00 uur duurt tot uiterlijk 13.00 uur zodat trainer/coaches niveau 3 aansluitend de 2e applicatiedag van 2019 bij kunnen wonen. Deze wordt vanaf 13.30 uur op dezelfde locatie gehouden.

Als bijlagen tref je de agenda en de notulen van de vorige ledenvergadering d.d. 19 januari 2019 aan.

Agenda ALV op hoofdlijnen

 1. Opening door de voorzitter, ingekomen stukken, toelichting op de agenda en herdenking overleden leden
 2. Vaststellen van de notulen van de algemene ledenvergadering van 19 januari 2019
 3. Introductie nieuwe (algemeen) directeur René Braad
 4. Jaarverslag 2018 van het Bondsbestuur
 5. Financieel verslag 2018 en accountantsverklaring
 6. Toelichting verzekeringen
 7. Topsportprogramma
 8. Jaarverslagen van de bondscommissies
 9. Visie NBB 2020-2024
 10. Voorstellen Bondsbestuur
 11. Vacatures en benoemingen Bondsbestuur
 12. Rondvraag en sluiting

Wij kijken uit naar je aanwezigheid.
Hieronder kun je de agenda en notulen van de ledenvergadering van 19 januari 2019 downloaden.

Downloads / bijlagen

agenda-ALV-mei-2019.pdf
456,1 KB · Pdf · 28 apr. 2019
Notulen-ALV-januari-2019.pdf
416,3 KB · Pdf · 28 apr. 2019
Download alle bestanden
Zip
Deel dit bericht