De Nederlandse Boksbond is op zoek naar een nieuwe voorzitter. Als voorzitter maak jij onderdeel uit van het bondsbestuur van de Nederlandse Boksbond en zie jij erop toe dat het beleid wordt vastgesteld en gevolgd.

Wat zij jouw taken en verantwoordelijkheden?

 • Het voorzitten van de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering en eventuele buitengewone Algemene Ledenvergadering.
 • Het voorzitten en voorbereiden van de maandelijkse overleggen van het bondsbestuur.
 • Samen met de secretaris en de penningmeester de agenda van bovengenoemde overleggen vaststellen en het dagelijks bestuur coördineren.
 • De taakverdeling van het bestuur coördineren.
 • Overzicht houden op de taakverdeling van bestuursleden en hun afspraken rondom taken en projecten.
 • Aanwezig zijn bij door het bestuur bepaalde activiteiten.
 • Het extern optreden als vertegenwoordiger van de boksport en in het bijzonder de Nederlandse Boksbond.
 • Het (doen) opstellen, evalueren en bijstellen van beleidsplan(nen) en jaarwerkplannen.

Wie ben jij?

De voorzitter van het bondsbestuur van de Nederlandse Boksbond:

 • Heeft affiniteit met (en kennis van) van het landschap van de bokssport, in het bijzonder van de aangesloten leden en de periferie van de Nederlandse boksbond.
 • Beschikt over aantoonbare algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring.
 • Beschikt over de persoonlijkheid en achtergrond om een leidende rol te vervullen bij de menings‐ en besluitvorming van het bestuur.
 • Heeft het vermogen om met autoriteit en een natuurlijk gezag de voorzittersfunctie in het bestuur te vervullen.
 • Heeft inzicht en overzicht ten aanzien van de taken en functie van het bestuur.
 • Is een verbinder, zowel binnen het bestuur als naar de leden van de Boksbond en de boksgemeenschap en is daarmee in staat om de eenheid en verbinding binnen de bokssport te stimuleren en bruggen te kunnen bouwen tussen de diverse spelers, aanbieders, beoefenaren en andere actoren.
 • Is integer, verantwoordelijk en onafhankelijk (is in staat los van zijn/haar eigen belangen te handelen/denken c.q. kan als een onafhankelijk vertegenwoordiger namens alle aangesloten verenigingen en clubs optreden).
 • Kan zowel op lokaal, landelijk als internationaal niveau acteren en heeft een open manier van samenwerken.
 • Beschikt over een adequaat relevant netwerk en is in staat dit goed te onderhouden.
 • Heeft aantoonbare kennis van structuur en functioneren van het openbaar bestuur in Nederland en kan zich daarin gedragen, gezaghebbend functioneren en heeft daarin een aantoonbaar en gezaghebbend netwerk.
 • Is het gezicht van de NBB naar media en andere externe stakeholders.
 • Kan een juist evenwicht vinden in betrokkenheid en bestuurlijke afstand.
 • Heeft inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een
 • organisatie als de Nederlandse boksbond stellen.
 • Is in staat directie en staf van de NBB op inhoud en proces aan te sturen.

Interesse?

Herken jij jezelf in bovenstaande omschrijving en heb je interesse om onbezoldigd als voorzitter aan de slag te gaan? Stuur dan uiterlijk 15 december 2023 per e-mail jouw motivatie en CV naar: info@boksen.nl.

Deel dit bericht