Donderdagavond 30 juni vond in Amersfoort de voorjaarsvergadering plaats van de Nederlandse Boksbond. Traditiegetrouw stond die in het teken van de financiële verantwoording door penningmeester Jeroen van de Berg. De cijfers 2021 zijn akkoord bevonden, de aanwezigen hebben decharge verleend aan het bestuur en het budget 2022 is vastgesteld door de ALV.

Bij aanvang van de vergadering werd eerst stilgestaan bij de leden die ons het afgelopen jaar waren ontvallen. Mensen die een geweldige betekenis hebben gehad voor de bokssport. Daarna werden er highlights gepresenteerd van het beleidsplan, waarin naast topsport, ook aandacht was voor de breedtesport, want het recreatieve boksen is sterk in opmars.

Len
Linda
Paul
Saskia

De heren van het technisch kader waren aanwezig om een toelichting te geven op de status van het topsport programma. Er was vooral een belangrijke plek ingeruimd voor de nieuwe benoemingen:

  • Linda Ooms en Saskia Aben als algemeen bestuurslid
  • Len Huard als secretaris
  • Samira Jahouhi als voorzitter van de Opleidingscommissie
  • Paul Wenting als voorzitter van district Midden-Nederland
  • Gerard Hartman als voorzitter van de Reglementencommissie
  • Boris van der Vorst voor een nieuwe termijn als voorzitter van de Nederlandse Boksbond

Met de komst van de nieuwe bestuursleden werd ook afscheid genomen van een aantal bestuursleden die zich jarenlang hebben ingezet voor de Nederlandse bokssport en tijdens de vergadering in het zonnetje werden gezet. Dokter Gert Bouten en aftredend bestuurslid Alex van Klooster werden benoemd als lid van verdienste.

Onder aan dit bericht kan de ALV presentatie (PDF formaat) worden gedownload.

A v Klooster
Abdillah
G Hartman
Samira
ALV-2022.pdf
3,9 MB · Pdf · 02 jul. 2022
Deel dit bericht