Geef voor 31 december a.s. alle leden door en ontvang een mooie korting!

In de ALV in mei van dit jaar is een plan gepresenteerd om bokscentra die hun leden correct aan het bondcenter doorgeven, een korting op hun NBB-lidmaatschap te verlenen.

Een bokscentrum is verplicht jaarlijks hun ledenaantal aan het bondcenter door te geven. Dit is een voorwaarde waaraan een door de NBB erkend bokscentrum moet voldoen. Helaas geven niet alle bokscentra elk jaar hun leden door aan de NBB. We ‘missen’ als bond nu een behoorlijk aantal leden. Dat is meer dan jammer, omdat de boksbond door meer geregistreerde leden ook meer financiële mogelijkheden krijgt, zoals door de ledenbijdrage van sportkoepel NOC*NSF. Dat komt niet alleen de bokssport, maar ook de aangesloten bokscentra ten goede.

Doelstelling: 10.000 geregistreerde leden

De bokssport groeit en bloeit momenteel en dat willen we ook zichtbaar maken in de omvang van onze leden. Want hoe groter het geregistreerd ledenaantal, hoe meer we onze sport op de kaart kunnen zetten en promoten. Bij overkoepelende sportorganen als NOC*NSF en IOC, maar ook richting de media. Daar kunnen en moeten we samen aan werken. Want hoe groter we als bond worden, des te meer mogelijkheden we krijgen. En met meer mogelijkheden kan de Boksbond meer voor haar leden betekenen zoals de organisatie van evenementen, ontwikkeling talentprogramma’s, opleiding en training, support en ondersteuning van bokscentra.

Onze doelstelling is om op 31 december 2019 minimaal 10.000 geregistreerde leden te hebben. Dat zijn er nu zo’n 7.000. Dat betekent dat we zeker 3.000 (extra) geregistreerde leden nodig hebben. Hier is jullie hulp bij nodig. We doen dan ook een dringend beroep op alle erkende bokscentra om hieraan mee te werken.

Positief stimuleren: korting op lidmaatschap

Dat meewerken gaan we op een positieve wijze stimuleren. Bokscentra die hun leden tijdig en correct aan het bondcenter doorgeven, ontvangen een korting op het jaarlijkse lidmaatschap. In eerste instantie gaat het om een proef, waarbij in 2020 voor het eerst de korting in mindering wordt gebracht. Vervolgens wordt jaarlijks bekeken of het voor de NBB haalbaar is en blijft om deze kortingsactie te continueren.

Wat betekent dit concreet?

Wanneer een bokscentrum voor 31 december 2019 haar actuele ledenbestand doorgeeft, dan levert elk aangemeld lid € 1,- korting op. Dit tot een maximumbedrag van € 200,- per bokscentrum. Het aanmelden van leden is overigens geheel gratis!

Bokscentra die hun leden al hebben doorgeven, hoeven dit enkel via een mail aan directeur René Braad te bevestigen. Mailadres: ledenregistratie@boksen.nl.

Aanmelden leden

Centra die tot nu geen of maar enkele leden hebben doorgegeven, kunnen hun leden op twee manieren aanmelden:

  1. Via het Ledenportaal
  2. Via een Excel bestand

Elk erkend bokscentrum heeft toegang tot het eigen deel van het ledenportaal van het bondcenter. Elk erkend bokscentrum heeft haar eigen inloggegevens. Het ledenportaal is bereikbaar via www.boksen.nl/ledenadministratie.

In het portaal is te zien hoeveel en welke leden momenteel zijn geregistreerd.

Centra die geen tijd of mogelijkheid hebben om hun leden in het portal in te voeren, gaan we hiermee wijze helpen. Deze centra hoeven enkel een Excel bestand met hun leden te mailen naar ledenregistratie@boksen.nl. Vervolgens zorgt de bond ervoor dat de leden worden geregistreerd. De benodigde verplichte informatie per lid staat in het te downloaden bestand onderaan op deze pagina. Aangesloten bokscentra ontvangen dit bericht overigens ook per mail met het format als bijlage.

Bokscentra kunnen ook vanuit hun eigen systeem de gegevens in een Excel bestand downloaden en mailen naar ledenregistratie@boksen.nl.

De leden worden door het bondcenter vervolgens in het ledenadministratiesysteem geplaatst. Elk bokscentrum kan daarna eenvoudig via het ledenportaal haar eigen leden bijhouden.

Vragen of hulp nodig?

Heb je vragen, mail deze dan naar ledenregistratie@boksen.nl. Je ontvangt dan z.s.m. antwoord.

Laten we samen voor minimaal 10.000 geregistreerde leden gaan zorgen. Help mee en reageer voor 31 december 2019!

René Braad
Directeur Nederlandse Boksbond

Over de AVG
Van ieder bij de Boksbond aangesloten bokscentrum zoals opgenomen in artikel 5, lid 6 van de statuten verwacht dat zij hun leden ook aanmelden. Er is namelijk sprake van een onderlinge relatie tussen de bond en de verenigingen.

Binnen de nieuwe privacy verordening AVG is het toegestaan om leden vanuit een vereniging/club door te geven aan een bond. De bond en de vereniging/club hebben zowel eigen alsook gezamenlijke doelen bij de gegevensverwerking die in deze onderlinge relatie plaatsvindt. Beide partijen moeten zich ieder afzonderlijk wel aan de privacywetgeving houden. De Boksbond is als verwerkingsverantwoordelijke AVG-proof. Zo heeft bijvoorbeeld ieder lid ook het recht om zijn gegevens bij ons te laten verwijderen. De meeste aangesloten bokscentra vragen toestemming bij hun leden via het inschrijfformulier of eenmalig achteraf zodat dit ook mogelijk is binnen de AVG-regelgeving.

Download hier het Excel format ledenregistratie

Format-ledenregistratie-NBB.xlsx
14,3 KB · Excel · 30 okt. 2019
Deel dit bericht