Verklaring van de Nederlandse Boksbond over deelname aan IBA-evenementen die in strijd zijn met sancties van het Internationaal Olympisch Comité.

Het bestuur van de Nederlandse Boksbond (NBB) heeft besloten om in de huidige situatie geen delegaties af te vaardigen naar wedstrijden onder auspiciën van de International Boxing Association (IBA), zolang die wedstrijden in strijd zijn met sancties van het Internationaal Olympisch Comité (IOC). Dit geldt vooralsnog voor de komende IBA Women’s World Boxing Championships in New Delhi, India. Zolang IBA haar beleid inzake de IOC-sancties niet overtuigend herziet, richt de NBB zich noodgedwongen op de Europese Spelen in juni 2023 en het behalen van de quota voor de Olympische Spelen in Parijs 2024. Om te voorkomen dat Nederlandse wedstrijdboksers de dupe worden van de impasse zal de NBB er zorg voor dragen dat alle benodigde training en wedstrijdervaring voor dergelijke evenementen opgedaan kunnen worden bij alternatieve internationale bokswedstrijden.

Het NBB-bestuur zal in lijn met het regeringsstandpunt met NOC NSF, en bij voorkeur met IBA maar anders met vertegenwoordigers van andere nationale boksbonden, waaronder de Verenigde Staten, Engeland, Ierland, Zweden, Canada, Tsjechië, Oekraïne en Duitsland, blijven zoeken naar wegen om de integriteit van de bokssport te waarborgen en de Olympische toekomst voor de bokssport veilig te stellen.

De IOC-sancties waar het om gaat, zijn door het IOC op 25 januari 2023 bevestigd, naar aanleiding van de Olympische Top in december 2022. De sancties zijn opgelegd aan Rusland en Wit-Rusland in verband met de invasie van Oekraïne en houden in dat er:

  • geen internationale sportevenementen georganiseerd of ondersteund mogen worden in Rusland of Wit-Rusland;
  • geen vlag, volkslied, kleuren of andere identificaties van beide landen mag/mogen worden getoond op sportevenementen of –bijeenkomsten;
  • geen enkele Russische en Wit-Russische regerings- of staatsfunctionaris mag worden betrokken of geaccrediteerd bij een internationaal sportevenement of een internationale bijeenkomst.

Met flagrante schending van deze sancties heeft IBA op 5 oktober 2022, tijdens het IBA Champions Night-evenement in Abu Dhabi (VAE), besloten dat Russische en Wit-Russische teams onder hun eigen vlag mogen deelnemen en dat de volksliederen zullen worden gespeeld als ze een gouden medaille winnen. Voorts is besloten dat officials van Rusland en Wit-Rusland ook mogen optreden in IBA-competities.

Samen met nationale boksbonden van andere landen heeft de NBB ervoor gezorgd dat het hiervoor bedoelde IBA-besluit niet van kracht was voor de wereldkampioenschappen boksen voor jeugd in 2022 in La Nucia, Spanje, en voor het Strandja International Tournament in Sofia, Bulgarije. Het besluit is echter recent geïmplementeerd tijdens het IBA World Boxing Tour Golden Belt Series-toernooi in Marrakech, Marokko, en zal ook gelden voor het komende IBA Women's World Boxing Championships in New Delhi, India. IBA is hiermee de enige internationale sportfederatie met verantwoordelijkheid voor een Olympische sport, die het gebruik van nationale symbolen van Rusland en Wit-Rusland toestaat op haar evenementen. Bovendien zijn aan IBA gelieerde wedstrijden in Rusland en Wit-Rusland opgenomen in de kalender voor 2023 van de European Boxing Confederation. Deze herhaalde en flagrante schendingen van IOC-sancties bevestigen de huidige onwil van IBA om door het IOC erkend te worden als Olympische Internationale Sportfederatie.

Nationale federaties die waarde hechten aan de Olympische status laat IBA hiermee geen keuze. Met een verklaring van 5 oktober 2022 had de voorzitter van de NBB al kenbaar gemaakt dat IBA met haar handelwijze de integriteit van bokscompetities en de positie van boksen als Olympische sport in diskrediet en gevaar brengt. Inmiddels hebben belangrijke bokslanden aangekondigd dat ze niet deel zullen nemen aan het IBA Women's World Boxing Championships. IBA is verantwoordelijk voor de ontstane, ernstige en betreurenswaardige impasse in de internationale bokswereld, waardoor veel wedstrijdboksers gedupeerd worden.

Het NBB-bestuur constateert met leedwezen dat de IBA-leiding nu zelfs kiest voor een agressieve benadering van nationale boksfederaties en personen die proberen te voldoen aan het Olympisch Handvest en – nota bene – aan de eigen statuten van IBA. Artikel 3 van de IBA-statuten omschrijft die missie namelijk als volgt (vertaald): ‘het wereldwijd promoten, ondersteunen en besturen van de bokssport in overeenstemming met de vereisten en de geest van de Olympische Beweging’. Helaas hebben inspanningen van de NBB en boksbonden van andere landen, om IBA te bewegen tot een andere handelwijze, tot nu toe nog geen enkel resultaat gehad. Bijkomende overwegingen zijn voor het NBB-bestuur de volgende:

  • Bij het IOC en veel nationale boksbonden, waaronder de NBB, bestaat al jarenlang ernstige bezorgdheid over het gebrek aan financiële transparantie van IBA en het gebrek aan integriteit van IBA’s jurering. Om die redenen is IBA sinds 2017 door het IOC gesanctioneerd, en sinds 2019 geschorst. De schendingen van het Olympisch Handvest en de IOC Code of Ethics brengen volgens het IOC namelijk ernstige reputatieschade en juridische en financiële risico’s met zich mee voor het IOC, de Olympische Beweging en daarbij betrokken organisaties. In 2021 had IBA nog steeds niet voldaan aan door het IOC gestelde eisen, integendeel. Daarom heeft het IOC IBA voor de duur van twee opeenvolgende Olympische cycli het recht ontnomen om Olympische boksevenementen te organiseren. Wat betreft de Olympische Spelen in Los Angeles 2028 geldt dat boksen voor het eerst in de geschiedenis niet is opgenomen in het voorlopige programma. Weliswaar heeft het IOC IBA een kans geboden op heropname, maar IBA blijft tot op heden voortdurend in strijd handelen met de strikte voorwaarden die het IOC aan die kans heeft verbonden.
  • IBA heeft op haar congres van december 2022 bevestigd dat door Gazprom gefourneerde gelden gebruikt worden voor de organisatie van IBA-evenementen als ook voor het uitbetalen van prijzengelden. De prijzengelden in het kader van de de World Boxing Champions zullen worden uitbetaald in dollars, tot bedragen van maar liefst USD 200.000. Er bestaat nu een reële en significante kans dat dergelijke prijzengelden afkomstig of gerelateerd zijn aan Gazprom. Gazprom is opgenomen op de internationaal vigerende sanctielijst, en er gelden sancties en beperkingen voor transacties met Russische partijen. Het NBB-bestuur vindt het volstrekt onverantwoord om boksers, trainers en officials door afvaardiging bloot te stellen aan de hieraan verbonden sancties.

Naast deze overwegingen heeft het NBB-bestuur tenslotte goede nota genomen van het regeringsstandpunt over deelname van Russische en Wit-Russische sporters aan internationale sportevenementen. De minister van Langdurige zorg en sport heeft op 10 februari 2023 aan de Tweede Kamer laten weten, dat het kabinet van mening is dat Russische en Wit-Russische sporters zelfs geweerd moeten worden. Vooralsnog laat het NBB-bestuur zich leiden door het IOC-beleid, in de hoop dat IBA zich door de omvang van de protesten tegen haar beleid en de dreigende scheuring in de internationale bokswereld alsnog zal laten leiden door de Olympische gedachte.

Deel dit bericht