De Nederlandse Boksbond heeft kennisgenomen van de beslissing van het Internationaal Olympisch Comité (IOC) om de Olympische erkenning van de International Boxing Association (IBA) in te trekken. Dit vanwege het falen en een gebrek aan bereidheid om de ernstige zorgen op het gebied van sportintegriteit, bestuur en financieel beheer aan te pakken.

De intrekking van de Olympische erkenning volgt op de schorsing van de IBA in 2019. De IBA was al uitgesloten van betrokkenheid bij het beheer van het olympisch boksen voor de Olympische Spelen van Tokyo 2020 en Parijs 2024. Boksen blijft uitgesloten van het voorlopige programma van de Olympische Spelen van Los Angeles 2028.

Het is van essentieel belang dat onze sport op het Olympisch programma blijft, aangezien de Olympische status een immense invloed heeft op het boksen op alle niveaus, van topsport tot de basis.

De NBB heeft de zorgen over de IBA gedeeld en in de afgelopen jaren meermalen benadrukt dat deze aangepakt moeten worden. Vanwege zorgen over wangedrag en schendingen van de IOC-sancties door de IBA, heeft het NBB-bestuur recentelijk, met steun van het NOCNSF, daarom besloten om niet deel te nemen aan IBA-wedstrijden, inclusief de Wereldkampioenschappen.

Tijdens de ALV vergadering van 17 juni jongstleden heeft het NBB-bestuur unaniem de opdracht gekregen om, in afwachting van de beslissing van de IOC-bijeenkomst van 22 juni jl., een definitieve beslissing te nemen om zich te distantiëren van de IBA. De nationale status van de NBB is en blijft hierbij van belang. Het NBB-bestuur zal daarom de recente ontwikkelingen in deze cruciale kwestie zorgvuldig afstemmen met NOC*NSF en komt na afloop van de Europese Spelen bijeen om de koers voor het Nederlandse boksen te bepalen.

Deel dit bericht