Door het aanscherpen van eerder getroffen maatregelen door de Nederlandse regering is ons dringend advies om trainingen en andere clubbijeenkomsten zoals sparringen, overleggen, vergaderingen etc. ook af te gelasten. Deze oproep wordt door NOC*NSF ondersteund en is voorlopig van kracht tot 31 maart a.s.

We zijn ons terdege bewust van de impact die deze nieuwe aanscherping met zich meebrengt, maar het is noodzakelijk om dit virus te beteugelen. Het beroep dat we opnieuw op jullie doen is groot en we waarderen jullie begrip.

In een artikel op NU.nl wordt het coronavirus samengevat en worden de belangrijkste feiten op een rijtje gezet:

Rene Braad, Directeur
Deel dit bericht