De opleiding (assistent) trainer/coach is vooral bedoeld voor trainers binnen bokscholen en boksverenigingen. Daarnaast is dit de vervolgopleiding voor boksfitinstructeurs die tactiek en sparren aan hun programma willen toevoegen. De eerstvolgende KSS2 opleiding start 14 september 2019 in Rotterdam. De fast track opleiding start 17 september en wordt gegeven in Utrecht. Zie de bijlage voor de (voorlopige) lesdata van zowel de reguliere als de fasttrack opleiding.

De opleiding is op niveau 2, KSS sportleider 2, geaccrediteerd door NOC*NSF conform de Academie voor Sport Kader (ASK). Het competentieprofiel assistent trainer/coach NBB is uitgewerkt door de Commissie Opleidingen NBB op basis van het competentieprofiel sportleider 1 en 2 dat onder regie van NOC*NSF is ontwikkeld uit het beroepscompetentiemodel sportleider 1 en 2 (uitgave beroepscompetentieprofielen sportleiders).

Inschrijven voor deze opleiding kan alleen na het behalen van de intest. Kijk voor meer informatie en de inschrijvingsmogelijkheden op de opleidingspagina intest KSS2.

De eerstvolgende datum voor een extra intest voor de KSS2 opleiding wordt z.s.m. bekend gemaakt.

Bevoegdheden

Na het behalen van het diploma is de assistent trainer/coach NBB bevoegd om, onder toezicht van een trainer/coach NBB met een geldige licentie, les te geven in de breedtesport. Daarnaast assisteert hij de trainer/coach NBB bij wedstrijden/activiteiten.

Onderdelen van de opleiding

Beroepscode / Didactiek / Instructiebekwaamheid / Observatietechniek/ Bokstechniek / Anatomie / Fysiologie / Trainingsleer / Materiaalkennis / (sociale) Hygiëne / Jurering / veilig sportklimaat

Duur van de opleiding

10 bijeenkomsten van 1 dag inclusief examen. Hierbij heeft de cursist twee mogelijkheden:

Fast track opleiding:

 • Duur: 5 maanden, elke 2 weken één opleidingsdag (door de week)

Reguliere opleiding:

 • Duur: 10 maanden, elke maand één opleidingsdag (zaterdag)

Toelatingseisen

Voorafgaand aan deelname zal de cursist een intest afwerken waarbij hij/zij beoordeeld wordt op voldoende eigen boksvaardigheid en conditie door een commissielid van de Commissie Opleidingen (CO) Nederlandse Boksbond (NBB).

De volledige toelatingseisen zijn:

Eigen vaardigheid

 • Cursist heeft voldoende eigen (boks)vaardigheid om goed voorbeeld te kunnen geven.

Goede gezondheid

 • Cursist heeft een goede gezondheid en geen beperkingen in relatie met het sporten in het algemeen of in relatie met de bokssport specifiek.

Goede conditie

 • Cursist heeft goede conditie en is in staat om de shuttle run test met een trap van > 7,5 (heren) of > 7 (dames) te volbrengen.

Minimale leeftijd

 • Cursist heeft een leeftijd van 21 jaar of ouder.

Nederlandse taal

 • Cursist heeft een goede beheersing van de Nederlandse taal.

Lidmaatschap NBB

 • Cursist is lid van de NBB (via een bokscentrum of individueel lid).

EHBO diploma

 • Cursist is in het bezit of heeft voorafgaand aan de PvB’s een geldig EHBO-diploma (Rode of Oranje Kruis).

Beroepscode

 • Cursist is bekend met de standaard beroepscode en is bereid zich hiernaar te gedragen.

Competentiegericht onderwijs

 • Cursist is bekend met competentiegericht onderwijs.

Verklaring omtrent gedrag

 • Cursist kan voor aanvang van de intest een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) in relatie tot de cursus overleggen.

Cursusmaterialen

Voor het theoretisch deel van elke cursus heb je in elk geval een schrijfmap en/of laptop/tablet nodig. Een deel van de cursusboeken ontvang je bij aanvang van of gedurende de betreffende opleiding. Voor het praktijkgedeelte is sportkleding nodig.

Kosten

De kosten voor deze opleiding bedragen € 900,- incl. examen.

Opleidingsdata-KSS2-en-KSS3-2019-2020.pdf
351,6 kB · Pdf · 15 aug. 2019
Docent
René Braad
Rene Braad
Docent
Harrie Buitenhuis
Docent
John Kenbeek

Prijs

€ 900

Data

zaterdag 7 september 2019

dinsdag 17 september 2019

Locaties

Rotterdam, Nederland

Utrecht, Nederland