De opleiding (assistent) trainer/coach is vooral bedoeld voor trainers binnen bokscholen en boksverenigingen. Daarnaast is dit de vervolgopleiding voor boksfitinstructeurs die tactiek en sparren aan hun programma willen toevoegen.

Je kunt je alleen inschrijven na het behalen van de intest. Kijk voor meer informatie en de inschrijvingsmogelijkheden op de opleidingspagina intest KSS2.

De nieuwe KSS2 opleiding zal in het najaar van 2024 van start gaan. Na afronding van het huidige opleidingsjaar zullen de nieuwe cursusdata gepubliceerd worden. Inschrijven voor de KSS2 opleiding jaargang 2024-2025 is al wel mogelijk via onderstaand inschrijfformulier.

De cursusdata van het huidige opleidingsjaar zijn als volgt:

Cursusdata (opleiding sept 2022)

 1. zondag 3 september 2023
 2. zondag 8 oktober 2023
 3. zondag 19 november 2023
 4. zondag 10 december 2023
 5. zondag 21 januari 2024
 6. zondag 4 februari 2024
 7. zondag 10 maart 2024
 8. zondag 7 april 2024
 9. zondag 12 mei 2024
 10. Examen

Bevoegdheden

Na het behalen van het diploma is de assistent trainer/coach NBB bevoegd om, onder toezicht van een trainer/coach NBB met een geldige licentie, les te geven in de breedtesport. Daarnaast assisteert hij de trainer/coach NBB bij wedstrijden/activiteiten.

Onderdelen van de opleiding

Beroepscode / Didactiek / Instructiebekwaamheid / Observatietechniek/ Bokstechniek / Anatomie / Fysiologie / Trainingsleer / Materiaalkennis / (sociale) Hygiëne / Jurering / veilig sportklimaat

Duur van de opleiding

10 bijeenkomsten van 1 dag inclusief examen. De bijeenkomsten vinden plaats tussen 9.00-16.00 uur. Daarnaast is de student per bijeenkomst 1 à 2 uur kwijt aan huiswerk (zonder de PVB opdrachten). Let op: er is hierbij geen keuze voor een versnelde fast-track opleiding.

Toelatingseisen

Voorafgaand aan deelname moet de cursist een intest afwerken waarbij hij/zij beoordeeld wordt op voldoende eigen boksvaardigheid en conditie door een commissielid van de Commissie Opleidingen (CO) Nederlandse Boksbond (NBB). Slagen voor de intest is noodzakelijk om in te kunnen schrijven.

De volledige toelatingseisen zijn:

Eigen vaardigheid

 • Cursist heeft voldoende eigen (boks)vaardigheid om goed voorbeeld te kunnen geven.

Goede gezondheid

 • Cursist heeft een goede gezondheid en geen beperkingen in relatie met het sporten in het algemeen of in relatie met de bokssport specifiek.

Goede conditie

 • Cursist heeft goede conditie en is in staat om de shuttle run test met een trap van > 7,5 (heren) of > 7 (dames) te volbrengen.

Minimale leeftijd

 • Cursist heeft een leeftijd van 21 jaar of ouder.

Nederlandse taal

 • Cursist heeft een goede beheersing van de Nederlandse taal.

Lidmaatschap NBB

 • Cursist is lid van de NBB (via een bokscentrum of individueel lid).

EHBO diploma

 • Cursist is in het bezit of heeft voorafgaand aan de PvB’s een geldig EHBO-diploma (Rode of Oranje Kruis).

Beroepscode

 • Cursist is bekend met de standaard beroepscode en is bereid zich hiernaar te gedragen.

Competentiegericht onderwijs

 • Cursist is bekend met competentiegericht onderwijs.

Verklaring omtrent gedrag

 • Cursist kan voor aanvang van de intest een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) in relatie tot de cursus overleggen.

Cursusmaterialen

Voor het theoretisch deel van elke cursus heb je in elk geval een schrijfmap en/of laptop/tablet nodig. Een deel van het studiemateriaal ontvang je (online) bij aanvang van of gedurende de betreffende opleiding. Voor het praktijkgedeelte is sportkleding nodig.

Kosten

 • Reguliere KSS2 opleiding € 900,- incl. examen en lesmateriaal.

De kosten voor de opleiding kunnen indien gewenst in 3 driemaandelijkse termijnen van € 300,- of in 2 termijnen van € 450,- worden voldaan. Na de eerste betaling via de site ontvang je de vervolgfacturen vanuit het Bondsbureau.

LET OP: Inschrijven kan alleen na het behalen van de intest!

Examen en accreditatie

De opleiding is op niveau 2, KSS sportleider 2, geaccrediteerd door NOC*NSF conform de Academie voor Sport Kader (ASK). Het competentieprofiel assistent trainer/coach NBB is uitgewerkt door de Commissie Opleidingen NBB op basis van het competentieprofiel sportleider 1 en 2 dat onder regie van NOC*NSF is ontwikkeld uit het beroepscompetentiemodel sportleider niveau 1 en niveau 2 (uitgave beroepscompetentieprofielen sportleiders).

Binnen niveau 1 zijn de volgende deelkwalificaties omschreven:

 1. Waarborgt veiligheid sporters (voorwaarde)
 2. Assisteren bij sportactiviteiten (KSS 1.1)
 3. Zorgen voor maatregelen (KSS 1.2)

Binnen niveau 2 zijn de volgende deelkwalificaties omschreven:

 1. Begeleiden van sporters (voorwaarde)
 2. Verzorgen van een (deel) van de trainingen/lessen (KSS 2.1)
 3. Begeleiden van wedstrijden/toetsen (KSS 2.2)
 4. Assisteren bij activiteiten in de sportorganisatie (KSS 2.3)

Om te voldoen aan bovenstaande deelkwalificaties leg je als cursist een Proeve van
Bekwaamheid af (PvB). Deze PvB bestaat uit:

 • Praktijkbeoordeling: praktijkopdracht uitvoeren, deze wordt ter plekke
  beoordeeld door een PvB beoordelaar.
 • Portfoliobeoordeling: een opdracht maken m.b.t. de deelkwalificatie, deze wordt
  beoordeeld via de portfolio.

Deelname aan het examen/ Proeve van Bekwaamheid is niet mogelijk in geval de
kandidaat niet voldoet aan de minimale aanwezigheid van 85% en actieve deelname of in geval van een afgekeurde portfolio.
Alle beoordelingen dienen met een voldoende te zijn afgesloten. Je kunt het examen één maal herkansen. Indien je de Proeve van Bekwaamheid met een voldoende hebt
afgesloten, ontvang je het branche erkende diploma assistent trainer/coach KSS2.


Docent
Harrie Buitenhuis
Docent
Sammy Jahouhi

Prijs

€ 900

Datum

zondag 3 september 2023

Locatie

Bokkeduinen, Sportpark Bokkeduinen, Amersfoort, Netherlands

Schrijf je in voor Assistent trainer/coach