De opleiding trainer/coach is bedoeld voor trainers binnen bokscholen en boksverenigingen die zelfstandig les en training geven, met wedstrijdsport bezig zijn en wedstrijdboksers begeleiden. Het is de vervolgopleiding voor KSS2 gecertificeerde assistent trainer/coaches die de volgende stap willen zetten.

Voor deze opleiding kan alleen worden ingeschreven na het behalen van de KSS2 opleiding en een positieve aanbeveling vanuit de opleidingscommissie.

De nieuwe KSS3 opleiding gaat in het najaar van 2023 van start. De cursusdata van dit cursusjaar zijn als volgt:

Cursusdata

 1. 24 september 2023
 2. 22 oktober 2023
 3. 26 november 2023
 4. 17 december 2023
 5. 7 januari 2024
 6. 18 februari 2024
 7. 17 maart 2024
 8. 21 april 2024
 9. 26 mei 2024
 10. Examen

Bevoegdheden

Na het behalen van het diploma is de trainer/coach bevoegd om zelfstandig les en training te geven en wedstrijdboksers te begeleiden. De trainer/coach is (eind)verantwoordelijk voor de jaarplanning/trainingen en stuurt het sportkader aan.

Onderdelen van de opleiding

Didactiek / Instructiebekwaamheid / Observatietechniek / (wedstrijd) Bokstechniek / Anatomie / Trainingsleer / Krachttraining / Coördinatietraining / Sportpsychologie / Periodisering / Tactiek / Voeding / Doping / Sparring begeleiding / Wedstrijd voorbereiding / Eerste hulp bij boksongevallen / Arbitrage

Duur van de opleiding

10 bijeenkomsten van 1 dag inclusief examen. De bijeenkomsten vinden plaats tussen 9.00-16.00 uur. Daarnaast is de student per bijeenkomst 1 à 2 uur kwijt aan huiswerk (zonder de PVB opdrachten). Let op: er is hierbij geen keuze voor een versnelde fast-track opleiding.

Toelatingseisen

 • Diploma KSS2 assistent trainer/coach NBB
 • Positieve beoordeling door de Commissie Opleidingen (CO) Nederlandse Boksbond (NBB)
 • Voldoende stagemogelijkheden

De overige toelatingseisen zoals eigen vaardigheden, gezondheidseisen, taalbeheersing etc. zijn verder gelijk aan de voor de opleiding assistent trainer/coach.

Kosten

 • Reguliere KSS3 opleiding € 900,- incl. examen en lesmateriaal.

De kosten voor de opleiding kunnen indien gewenst in 3 driemaandelijkse termijnen van € 300,- of in 2 termijnen van € 450,- worden voldaan. Na de eerste betaling via de site ontvang je de vervolgfacturen vanuit het Bondcenter.

Examen en accreditatie

De opleiding is op niveau 3, KSS sportleider 3, geaccrediteerd door NOC*NSF conform
de Academie voor Sport Kader (ASK).
Het competentieprofiel trainer/coach is uitgewerkt door de Commissie Opleidingen NBB op basis van het competentieprofiel sportleider 3 dat onder regie van NOC*NSF is ontwikkeld uit het beroepscompetentiemodel sportleider 3 (uitgave Beroepscompetentieprofielen Sportleiders).

Binnen niveau 1 zijn de volgende deelkwalificaties omschreven:

 1. Geven van 3 trainingen (KSS 3.1).
 2. Coachen van 3 wedstrijden/toetsen (KSS 3.2).
 3. Organiseren van activiteiten (KSS 3.3).
 4. Aansturen van sportkader (KSS 3.4).
 5. Afnemen van examens (KSS 3.5).

Om te voldoen aan bovenstaande deelkwalificaties leg je als cursist een Proeve van
Bekwaamheid af (PvB). Deze PvB bestaat uit:

 • Praktijkbeoordeling: praktijkopdracht uitvoeren, deze wordt ter plekke
  beoordeeld door een PvB beoordelaar.
 • Portfoliobeoordeling: een opdracht maken m.b.t. de deelkwalificatie, deze wordt
  beoordeeld via de portfolio.

Deelname aan het examen/Proeve van Bekwaamheid is niet mogelijk in geval de
kandidaat niet voldoet aan de minimale aanwezigheid van 85% en actieve deelname of in geval van een afgekeurde portfolio.
Alle beoordelingen dienen met een voldoende te zijn afgesloten. Je kunt het examen één maal herkansen. Indien je de Proeve van Bekwaamheid met een voldoende hebt
afgesloten, ontvang je het branche erkende diploma trainer/coach KSS3. Je wordt
opgenomen in de database van erkende en gediplomeerde trainers/coaches van de NBB (https://www.boksen.nl/verenigi...).

Docent
Harrie Buitenhuis
Docent
John Kenbeek

Prijs

€ 900

Datum

zondag 24 september 2023

Locatie

Bokkeduinen, Sportpark Bokkeduinen, Amersfoort, Netherlands

Schrijf je in voor Trainer/coach