De opleiding trainer/coach is bedoeld voor trainers binnen bokscholen en boksverenigingen die zelfstandig les en training geven, met wedstrijdsport bezig zijn en wedstrijdboksers begeleiden. Het is de vervolgopleiding voor KSS2 gecertificeerde assistent trainer/coaches die de volgende stap willen zetten. De opleiding is op niveau 3, KSS sportleider 3, geaccrediteerd door NOC*NSF conform de Academie voor Sport Kader (ASK).

Het competentieprofiel trainer/coach is uitgewerkt door de Commissie Opleidingen NBB op basis van het competentieprofiel sportleider 3 dat onder regie van NOC*NSF is ontwikkeld uit het beroepscompetentiemodel sportleider 3 (uitgave Beroepscompetentieprofielen Sportleiders).

Voor deze opleiding kan alleen worden ingeschreven na het behalen van de KSS2 opleiding en een positieve aanbeveling vanuit de opleidingscommissie.

De locatie en cursusdata voor de nieuwe KSS3 opleiding (en fast-track opleiding) worden spoedig op deze pagina bekend gemaakt.

Bevoegdheden

Na het behalen van het diploma is de trainer/coach bevoegd om zelfstandig les en training te geven en wedstrijdboksers te begeleiden. De trainer/coach is (eind)verantwoordelijk voor de jaarplanning/trainingen en stuurt het sportkader aan.

Onderdelen van de opleiding

Didactiek / Instructiebekwaamheid / Observatietechniek / (wedstrijd) Bokstechniek / Anatomie / Trainingsleer / Krachttraining / Coördinatietraining / Sportpsychologie / Periodisering / Tactiek / Voeding / Doping / Sparring begeleiding / Wedstrijd voorbereiding / Eerste hulp bij boksongevallen / Arbitrage

Duur van de opleiding

10 bijeenkomsten van 1 dag inclusief examen. Hierbij heeft de cursist twee mogelijkheden:

Fast track opleiding:

  • Duur: 5 maanden, elke 2 weken opleidingsdag (door de week)

Reguliere opleiding:

  • Duur: 10 maanden, elke maand één opleidingsdag (zaterdag)

Toelatingseisen

  • Diploma KSS2 assistent trainer/coach NBB
  • Positieve beoordeling door de Commissie Opleidingen (CO) Nederlandse Boksbond (NBB)
  • Voldoende stagemogelijkheden

De overige toelatingseisen zoals eigen vaardigheden, gezondheidseisen, taalbeheersing etc. zijn verder gelijk aan de voor de opleiding assistent trainer/coach.

Kosten

  • Reguliere KSS3 opleiding € 900,- incl. examen.
  • Fast track KSS3 opleiding € 990,- incl. examen
Opleidingsdata-KSS2-en-KSS3-2019-2020.pdf
351,6 KB · Pdf · 15 aug. 2019
Docent
René Braad
Rene Braad
Docent
Harrie Buitenhuis
Docent
John Kenbeek

Prijs

€ 900

Locaties

Utrecht, Nederland

Rotterdam, Nederland