Afgelopen week is er een persbericht van WorldBoxing verschenen waarin melding wordt gedaan van de eerste zes leden van WorldBoxing. Dit bericht beschrijft niet de gehele context rondom de aanvraag van dit lidmaatschap.

De Nederlandse Boksbond heeft na het intrekken van de IOC-erkenning van de IBA en na de statutenwijziging op de ledenvergadering, waarin het streven voor het behoud van de Olympische status van de bokssport naar voren kwam, een aanvraag voor het lidmaatschap van WorldBoxing ingediend. Dit moment was van belang in verband met de sluitingstermijn deze maand. De lidmaatschapsaanvraag is een voorwaarde om op het openingscongres van World Boxing in november als lid aangesloten te kunnen worden.

De Nederlandse Boksbond kan als lid worden toegelaten als aan alle voorwaarden om lid te worden is voldaan. Van een definitief lidmaatschap is op dit moment dan ook nog geen sprake, aangezien het lidmaatschap nog bekrachtigd dient te worden in november 2023. De aansluiting van verschillende landen bij WorldBoxing en de recente besluitvorming van het IOC geven aanleiding om WorldBoxing als meest logische optie te beschouwen voor het behoud van het Olympisch boksen. In het verlengde hiervan streeft de Nederlandse Boksbond er dan ook naar lid te worden van WorldBoxing.

Voor alle duidelijkheid: het lidmaatschap van de IBA is door de NBB dus niet beƫindigd. De combinatie van beide lidmaatschappen lijkt een serieuze optie te zijn en zou een goed uitgangspunt kunnen zijn voor de Nederlandse boksers. Op dit moment is het in ieder geval zo dat alle boksers, ongeacht land en status van een lidmaatschap, deel kunnen nemen aan IBA-events. Voor de Nederlandse Boksbond is deelname aan IBA-events ook geen enkele belemmering.

Zie ook https://www.iba.sport/news/iba-welcomes-everyone-to-its-portfolio-of-new-flagship-events-regardless-of-national-federation-status/

De internationale situatie is momenteel erg complex. Daarbij worden feiten en aannames regelmatig door elkaar gehaald en als waarheid verkondigd, waardoor onnodige onrust ontstaat.

Komende periode gaat de Nederlandse Boksbond daarom een externe en onafhankelijke adviseur aanstellen. Deze adviseur dient objectief de huidige situatie van de Nederlandse Boksbond met betrekking tot de gelopen route te beoordelen en zal daarbij onze internationale positie analyseren. Deze adviseur zal in gesprek gaan met alle directe betrokkenen: zoals bestuur, technisch kader, bokscentra met internationale wedstrijdboksers en NOC*NSF. Vanuit deze gesprekken en de recente ontwikkelingen wordt een onafhankelijke, objectieve en transparante vervolgroute uitgestippeld die helder aan de achterban zal worden gecommuniceerd. Daarbij wordt de best mogelijke positie voor de Nederlandse Boksbond in de huidige omstandigheden nagestreefd. De statuten, regelementen en afspraken die gelden voor de Nederlandse Boksbond worden hierbij uiteraard volledig gerespecteerd.

Deel dit bericht