Het bestuur is ter versterking van haar team op zoek naar twee nieuwe bestuursleden om de komende jaren onze gezamenlijke ambities waar te maken. De vacatures zijn ontstaan doordat twee bestuursleden hebben besloten om af te treden. Vanwege een wisseling van de bestuurssamenstelling is het bestuur specifiek op zoek naar een nieuwe secretaris. De functie bestuurslid/secretaris is een vrijwilligersfunctie en derhalve onbezoldigd.

Functieprofiel secretaris

De secretaris maakt deel uit van het bestuur van de Nederlandse Boksbond. Als bestuurslid heeft de secretaris een stem in alle verenigingszaken. De onderwerpen in het bestuur zijn divers, van recreatieve sportbeoefening tot topsport, en van eenvoudige tot complexe zaken. De secretaris zorgt primair voor een efficiƫnt lopend secretariaat en is verantwoordelijk voor de interne communicatie en vastlegging van besluiten. De secretaris handelt in het kader van de aan hem/haar verdeelde taken zelfstandig en met eigen verantwoordelijkheid.

De kerntaken en verantwoordelijkheden van de secretaris zijn als volgt:

 • Stelt in overleg met de voorzitter de agenda vast en verstuurt de uitnodigingen voor de bestuursvergaderingen en de algemene ledenvergaderingen;
 • Neemt deel aan bestuursvergaderingen (eens per maand voor de bestuursvergaderingen en tweemaal per jaar voor de algemene ledenvergaderingen), zorgt voor de verslaglegging en verzorgt de actiepuntenlijst en verspreiding onder de deelnemers aan vergaderingen;
 • Draagt in samenwerking met het bondsbureau zorg voor de archivering;
 • Is centrale aanspreekpunt voor de overige commissies;
 • Zorgt ervoor dat de bepalingen in de statuten, het huishoudelijk reglement, verenigingsregels e.d. alsmede bestuursbesluiten worden nageleefd;
 • Correspondentie en binnenkomende post (voornamelijk per e-mail) beantwoorden of doorgeleiden naar de juiste persoon binnen de vereniging;
 • Bijhouden van het verenigingsarchief en het beheren van officiĆ«le stukken zoals de statuten, het huishoudelijk reglement, contracten en overige overeenkomsten;
 • Geeft mutaties in de verenigingsgegevens door aan de Kamer van Koophandel e.d.

Wat zoeken wij in de nieuwe secretaris?

 • Bij voorkeur affiniteit met de bokssport;
 • De secretaris is accuraat en bewaakt termijnen;
 • Communicatief, zowel schriftelijk als mondeling, vaardig;
 • Sociaal vaardig en een sterke verbinder;
 • Teamspeler

Benodigde tijd:

 • Circa 2 tot 3 uur per week

Procedure:

 • Openstellen vacature;
 • Selectie uit de ingekomen reacties;
 • Gesprek met voorzitter;
 • Na wederzijdse overeenstemming gesprek met een ander bestuurslid;
 • Na wederzijdse overeenstemming voordracht aan de ALV

Periode van benoeming:

De benoeming vindt plaats door een besluit van de ALV. De zittingstermijn bedraagt 3 jaar met een mogelijkheid tot tweemaal een herverkiezing.

Hoe te reageren?

Uw belangstelling in de vacant geworden functies kunt u kenbaar maken door uw bericht voor vrijdag 14 januari a.s. te richten aan info@boksen.nl. Indien u dit wenst, kunt u informatie inwinnen bij de huidige secretaris, mr. A. el Ballouti, te bereiken via secretariaat@nederlandseboksbond.nl.

Het bestuur van de Nederlandse Boksbond streeft naar een inclusieve organisatie waarin verschillen worden erkend. Dat begint bij een divers en inclusief bestuur. Wij nodigen u dan ook van harte uit om uw interesse kenbaar te maken.

Deel dit bericht