Vrijdag 8 november bracht Boris van der Vorst in zijn functie als voorzitter van de breedtesport commissie van de Europese Boksbond, een bezoek aan het hoofdkantoor van EUBC-president Franco Falcinelli . Doel van dit werkbezoek in Assisi was het bespreken van de aanpak om de bokssport in 2020 in Europa beter neer te zetten. Een kort verslag van hetgeen tijdens het werkbezoek is besproken.

Met een betere profilering van de breedtesport kan de boksgemeenschap met andere doelgroepen worden uitgebreid. Daarvoor is noodzakelijk dat er duidelijke richtlijnen en regels worden vastgesteld waarmee de nationale boksbonden kunnen werken. Nederland zal vanwege de ervaring die de afgelopen jaren met onder meer het business- en Parkinson boksen is opgedaan, hierin het voortouw nemen.

Blended cursusprogramma

Het uitvoerend comité van de Europese boksbond komt hiervoor binnenkort bijeen. De directeur van de Nederlandse Boksbond, René Braad, wordt uitgenodigd om hier een presentatie te verzorgen. Vervolgens zullen de verschillende betrokken commissies zich buigen over de informatie en instructies die met de aangesloten bokslanden gedeeld kunnen worden. De breedtesport commissie zal die vervolgens in een blended cursusprogramma aanbieden vanuit de Europese Boxing Academy.

European Boxing Academy in Assisi

President Falcinelli heeft een ambitieus plan opgesteld om de Europese Boxing Academy in Assisi te huisvesten. Begin volgend jaar zal daarover een belangrijke bijeenkomst plaatsvinden met het uitvoerend comité van de EUBC in Assisi. Hier worden ook de Awards voor 2019 uitgereikt en wordt de lancering van de EUBC-Tour voor grote Europese bokstoernooien besproken. Tevens moet daar worden beslist om een budget beschikbaar te stellen over de geschiedenis van de Olympische bokssport en de connectie met IOC.

Toekomst wereldboksbond

Tijdens het werkbezoek is ook gesproken over een bijeenkomt die op korte termijn gehouden moet worden om de Europese standpunten over de toekomst van de wereldboksbond te bepalen. Een herziening van leiderschap, governance en statuten zijn bitter noodzakelijk in aanloop naar het congres in december in Lausanne. Verder is er nog grote onduidelijkheid over het nieuwe beoordelingssysteem waarmee IOC in Tokyo aan het testen is.

1-ster trainerscursus in eigen land

Andere belangrijke topics die gisteren besproken zijn, is de verplichting om bij belangrijke Europese toernooien een scheidsrechter aan het team toe te voegen, ongeacht het aantal sterren dat de scheidsrechter heeft. Ook is het vanaf nu mogelijk om in eigen land en in eigen beheer een trainerscursus voor 1-ster te organiseren. Dit is voor trainers van belang om internationaal actief te kunnen zijn. De commissie Opleidingen kan hiervoor met de contactpersoon van AIBA in Zwitserland contact opnemen. Het aantal sterren zal in de toekomst waarschijnlijk minder belangrijk worden. Wel zijn er plannen om een verplichte tweejaarlijkse intervisie te koppelen aan het behoud van een ster.

Nuttig werkbezoek

Het was een nuttig werkbezoek waarin Boris van de Vorst heeft laten zien dat de Nederland Boksbond ook internationaal een steeds belangrijkere bijdrage aan de toekomst van het boksen levert.

Deel dit bericht