Vanaf dit jaar laat de Boksbond breedtesport bokscentra toe als erkend NBB bokscentrum. Voorwaarde is dat een breedtesportcentrum beschikt over een door de Nederlandse Boksbond opgeleide en gecertificeerde KSS2 assistent trainer/coach.

De erkenning als officieel NBB bokscentrum was tot nu toe voorbehouden aan bokscentra met een KSS3 trainer/coach. Dit heeft ertoe geleid dat vrijwel alleen bokscentra met wedstrijdboksers lid zijn van de NBB. De bokssport is momenteel enorm populair onder alle lagen van de bevolking. Dit zorgt voor een sterke groei van het aanbod recreatief boksen bij sport- en fitnessscholen en daarmee een sterke groei van met name het aantal boksers dat in de breedtesport actief is.

Ontwikkelingen binnen breedtesport

De ontwikkeling van de breedtesport staat de laatste jaren nadrukkelijk op de agenda van de NBB. Gezien de huidige populariteit van het boksen is het van belang om aansluiting bij de breedtesport te zoeken en de huidige kansen en mogelijkheden te verzilveren. Denk hierbij aan breedtesportontwikkelingen als parkinson boksen, boksen voor kansarme jongeren, boksen en weerbaarheidstrainingen voor ouderen en business boksen. Door hier op in te spelen kunnen we het huidige groeipotentieel maximaal benutten.

Drempel toetreding verlagen

Tijdens de ALV in mei 2019 is besloten om de drempel voor een erkend bokscentrum in 2020 te verlagen en los te koppelen van huidige trainerskwalificatie KSS3. Veel breedtesportcentra hebben namelijk geen wedstrijdambities, maar willen wel graag aansluiten bij de NBB. Erkenning staat voor een verantwoord bokssportklimaat en zorgt ook binnen de breedtesport aanbieders voor een kwalitatief onderscheid.

Daarom start de NBB deze pilot waarbij breedtesportcentra als erkend NBB bokscentrum worden toegelaten. Voorwaarde is dat het breedtesportcentrum beschikt over een door de NBB opgeleide en gecertificeerde KSS2 trainer.

Twee typen bokscentra

We onderscheiden daarmee voortaan twee typen bokscentra:

  • Breedtesport bokscentra
    • Bokscentra met recreatief boksen onder leiding van KSS2 trainer
  • Wedstrijdsport en breedtesport bokscentra
    • Bokscentra met wedstrijd- en recreatief boksen onder leiding van KSS3 trainer

Elk aangesloten bokscentrum betaalt dezelfde prijs voor het lidmaatschap. Wanneer een breedtesportcentrum aan wedstrijdsport wil gaan doen, dient het centrum uiteraard over een KSS3 trainer/coach te beschikken. Een breedtesportcentrum kan ook geen wedstrijdboksers als lid aanmelden, enkel recreanten. In het overzicht met erkende bokscentra wordt aangegeven of een bokscentrum een ‘breedtesportcentrum’ is.

Voordelen

Het verlagen van de drempel en het toelaten van breedtesportcentra biedt diverse voordelen:

  • Gereguleerde groei van de bokssport, het aantal erkende bokscentra en de bokscommunity.
  • Meer controle op de kwaliteit bokssport bij breedtesportcentra (opleiding, veiligheid, kwaliteitskeurmerk).
  • Meerwaarde voor nog niet NBB erkende boks- en sportcentra om KSS2 opleiding te gaan volgen.
  • Breedtesportcentra vormen grote kweekvijver voor wedstrijdsport.

Breedtesportcentra met een KSS2 trainer die graag een NBB erkenning willen kunnen zich per direct aanmelden via www.boksen.nl/verenigingen/lidmaatschap.

Mocht je vragen hebben, neem dan contact op met het bondcenter.

T: 085 - 21 03 961
E: info@boksen.nl

Wil je je voor je boks- of sportcentrum de NBB erkenning aanvragen, maar ben je nog niet KSS2 gecertificeerd? Kijk dan op onze opleidingspagina voor de KSS2 intest data en startdata van de KSS2 opleiding.

Deel dit bericht