Het bestuur en directie hebben besloten om dit jaar alle licenties, inclusief de verenigingscontributie voor een zo groot mogelijk deel te compenseren. Deze compensatieregeling bieden we onze leden aan omdat ondanks het harde werken van velen er geen wedstrijden zijn georganiseerd. Alle direct betrokkenen (bokscentra en licentiehouders) zijn al eerder persoonlijk over de regeling geïnformeerd.

Het liefste hadden we iedereen volledig willen compenseren, maar dat is financieel niet haalbaar, vanwege de vaste lasten en verplichtingen die de Nederlandse Boksbond heeft.

De compensatieregeling is gebaseerd op wat voor de Boksbond maximaal financieel verantwoord is en waarbij het verlies dat hierdoor dit jaar ontstaat, door coronasubsidies en opgebouwde reserves deels kan worden gecompenseerd. Wij realiseren ons goed dat dit gebaar voor velen wellicht als 'een druppel op een gloeiende plaat' wordt gezien. Maar we doen hiermee wat in onze financiële mogelijkheden ligt.

Hoe ziet de regeling er concreet uit?

De compensatieregeling geldt voor aangesloten bokscentra, trainer/coaches, officials en wedstrijdboksers. Voor alle partijen geldt een compensatie van 50% van het regulier contributie- of licentiebedrag.

Voor alle compensatieregelingen geldt als voorwaarde dat de contributie en licenties van 2020 dienen te zijn voldaan!

Compensatieregeling Normaal tarief Tarief 2021 50% compensatie
Verenigingscontributie € 700,- € 350,-
Trainer/coach € 100,- € 50,-
Instructeur/Assistent trainer coach € 100,- € 50,-
Official € 60,- € 30,-
Scheidsrechter € 60,- € 30,-
Wedstrijdlicentie elite € 60,- € 30,-
Wedstrijdlicentie jeugd € 40,- € 20,-

Hoe werkt het met betalen?

Jaarcontributie bokscentra

Eerder dit jaar hebben bokscentra de factuur voor de jaarcontributie (met daarop het normale tarief) ontvangen. Deze factuur kan als niet verzonden worden beschouwd.

Bokscentra ontvangen binnenkort een nieuwe factuur met daarop het aangepaste bedrag volgens de compensatieregeling.

Het bord met het keurmerk wordt op korte termijn en op voorhand alvast naar elk bokscentrum gestuurd. Net als ieder bokscentrum hopen we dat de tweede helft van 2021 meer mogelijkheden biedt en dat alle leden weer massaal naar de bokscentra terugkeren.

Licenties

Alle licentiehouders (trainer/scheidsrechter/official) ontvangen binnenkort de jaarlijkse factuur met daarop het volgens de compensatieregeling aangepaste bedrag. Zie bovenstaande tabel voor het te betalen bedrag per licentie.

Wedstrijdboksers kunnen hun wedstrijdlicentie verlengen via de website en krijgen direct de compensatieregeling aangeboden.

Wil je geen gebruik van de regeling maken?

Bokscentra en licentiehouders die om welke reden dan ook geen gebruik van de compensatieregeling willen of hoeven te maken, kunnen natuurlijk gewoon het volledige bedrag betalen.

Dit kun je tot uiterlijk 31 mei aanstaande via finance@boksen.nl aan ons doorgeven. Je ontvangt dan een factuur met het oorspronkelijke bedrag. Uiteraard is de Boksbond hier heel erg mee geholpen en heel erg blij mee!

Heb je nog vragen?

Heb je vragen over de compensatieregeling, neem dan contact op met René Braad, directeur Nederlandse Boksbond. Mail: renebraad@gmail.com, telefoon: 0653 70 68 20.

Ondanks de moeilijke tijd waarin we ons allen bevinden, vertrouwen we er op jullie met deze regeling toch te kunnen helpen.

René Braad

Directeur Nederlandse Boksbond


Deel dit bericht