Er zijn verschillende overheidsregelingen beschikbaar die sportclubs steun kunnen bieden om de financiële gevolgen van de corona maatregelen op te vangen. Ontdek via onderstaande websites voor welke regeling(en) jouw club in aanmerking komt door te klikken op de begroting of de loketten en vraag financiële compensatie aan voor jouw sportclub.

Deze informatie wordt continu geactualiseerd, dus kom regelmatig terug om te checken of er nog nieuwe mogelijkheden zijn.

Deze tool laat ook zien dat het belangrijk is dat juist sportclubs gebruik maken van de voor hen beschikbare regelingen. Blijf als sportclub voldoen aan je betalingsverplichtingen en vraag daarvoor vervolgens compensatie aan. Alleen op deze manier kunnen we de financiële schade voor de gehele keten waarin we samenwerken zo beperkt mogelijk houden.

Bekijk deze belangrijke informatiebronnen voor meer informatie:

Rene Braad, Directeur

Deel dit bericht