Er zijn verschillende overheidsregelingen beschikbaar die sportverenigingen steun kunnen bieden om de financiële gevolgen van de coronamaatregelen op te vangen. We zetten deze regelingen even op een rij, met een verwijzing naar de verschillende websites.

Overzicht financiële regelingen voor sportverenigingen:

Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)

Heeft jouw bokscentrum:

  • personeel in dienst?
  • in drie aaneengesloten maanden omzet verlies van ten minste 20%?

Dan komt jouw club mogelijk in aanmerking voor een vergoeding voor een deel van de loonsom. Meer informatie is te vinden via de website van het UWV: https://www.uwv.nl/werkgevers/overige-onderwerpen/now/index.aspx

Tegemoetkoming Vaste Laste (TVL)

Heeft jouw bokscentrum:

  • minimaal EUR 3.000,00 aan vaste lasten in de periode van oktober t/m december 2020?
  • in dezelfde periode tenminste 30% omzet verlies?

Dan komt jouw club mogelijk in aanmerking voor een vergoeding voor een deel van de vaste lasten via de TVL. Meer informatie is te vinden via de website van RVO: https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/tvl

Noodkrediet via Stichting Waarborgfonds Sport (SWS)

Heeft jouw bokscentrum:

  • financiële schade door de coronacrisis?
  • zou het helpen om deze schade uit te smeren over een langere periode?

Dan heeft jouw club wellicht baat bij een borgstelling voor een noodkrediet via SWS. Meer informatie is te vinden via de website van de SWS: https://sws.nl/borgstelling-noodkrediet-aanvragen/direct-aanvragen/

Sportpakket 2.0

Heeft jouw bokscentrum vaste lasten die niet gecompenseerd worden via TVL of NOW? Wellicht kom je dan straks in aanmerking voor de regelingen die nu worden uitgewerkt in het kader van sportpakket 2.0. Houd het dossier ¨coronavirus en sport¨ in de gaten voor meer informatie.

Tegemoetkoming Verhuurders Sportaccommodaties (TVS)

Deze regeling is bedoeld voor de verhuurders van sportaccommodaties die (een deel van) de huursom in de periode van 1 maart tot 1 juni 2020 hebben kwijtgescholden. Meer informatie is te vinden via de website van DUS-i: https://www.dus-i.nl/subsidies/tegemoetkoming-verhuurders-sportaccommodaties-covid-19

Tegemoetkoming Amateur Sport Organisaties (TASO)

Deze tegemoetkoming is op dit moment gesloten, maar komt vermoedelijk terug in aangepaste vorm als onderdeel van sportpakket 2.0. Meer informatie is te vinden via de website van DUS-i: https://www.dus-i.nl/subsidies/tegemoetkoming-amateursport-covid-19

Rene Braad, Directeur

Deel dit bericht