Afgelopen 1 juli ging de situatie in Nederland van een ‘intelligente lockdown’ naar ‘ruimte met regels’. Het kabinet heeft deze stap per 10 augustus weer enigszins aangescherpt. Naast de landelijke aanscherpingen, moet men nu ook rekening houden met regionaal (per gemeente) opgelegde extra maatregelen.

Het protocol verantwoord sporten is om die reden aangepast naar de per 10 augustus geldende regels. Indien nieuwe maatregelen van het kabinet daartoe aanleiding geven, kunnen op een later moment opnieuw aanpassingen van het protocol plaatsvinden. Het protocol is iets anders ingedeeld en opgesteld dan de eerdere versies. Eerst wordt er ingegaan op de algemene kaders vanuit de Rijksoverheid, daarna volgen de richtlijnen over veiligheid en hygiëne.

Belangrijke informatiebron: https://nocnsf.nl/sportprotocol

Zorg met elkaar dat wij blijven boksen!

Rene Braad, Directeur

Download hier het huidige protocol (versie 16 augustus):

Let op: Het protocol is wellicht al geüpdatet. De meest recente versie vind je op https://nocnsf.nl/sportprotocol

nocnsf-protocol-verantwoord-sporten-16aug.f1597590077.pdf
152,4 KB · Pdf · 16 aug. 2020
Deel dit bericht