De economische en maatschappelijke gevolgen van het coronavirus in Nederland stapelen zich op. In de persconferentie van dinsdag 12 januari heeft het kabinet aanvullingen op het steun- en herstelpakket aangekondigd. Momenteel bekijkt het kabinet wat hiervoor nodig en mogelijk is.

Hulpmiddelen om inzicht te krijgen in financiële regelingen

KVK en VNO-NCW/MKB Nederland hebben hulpmiddelen gemaakt waarmee je inzicht kunt krijgen in welke regelingen op jouw situatie van toepassing zijn:

Veel gemeenten hebben extra ondersteunende maatregelen voor de sport en verenigingsondersteuning specialisten. Deze specialisten zijn beschikbaar voor sportservice en sportsupport, ook wel sportregisseurs genoemd.

Bekijk deze belangrijke informatiebronnen voor meer informatie:

Rene Braad, Directeur

Deel dit bericht